FROB rozpoczyna realizację projektu badawczego wśród przedsiębiorców. Celem przedsięwzięcia jest dokonanie porównawczej analizy kosztów akceptacji gotówki i kart płatniczych.

Kompleksowe badanie, zainicjowane przez FROB i realizowane we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz firmą Millward Brown SMG/KRC to jeden z pierwszych w Europie projektów ukierunkowanych na identyfikację i pomiar kosztów akceptacji przez przedsiębiorców gotówki i kart płatniczych.

Badanie ma charakter ogólnopolski . Jest nim objęta grupa ponad 1000 podmiotów z sektora MSP i dużych firm, reprezentujących zróżnicowane branże.

Wyniki badania zostaną zaprezentowane w listopadzie.