Auchan Retail Polska świętując 25-lecie obecności na polskim rynku po raz kolejny angażuje się w pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci i młodzieży. Z okazji jubileuszu firmy, Fundacja Auchan na rzecz młodzieży zorganizowała specjalny urodzinowy nabór projektów na rzecz zdrowia i zdrowego odżywiania, które zgłaszane są przez lokalne stowarzyszenia i fundacje współpracujące ze sklepami sieci na terenie całej Polski. W jubileuszowej edycji dofinansowanie otrzymało 11. z nich. Łączna wartość przyznanych dotacji to prawie 100 tys. euro, pomocą objętych zostanie prawie 5 tys. beneficjentów.

Projekty zakwalifikowane do realizacji podczas jubileuszowego naboru zakładają m.in. stworzenia ogródków terapeutycznych i sensorycznych, budowę placu zabaw dla dzieci poruszających się na wózkach inwalidzkich, naprawę boiska dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami, remont sali do zajęć terapeutycznych, warsztaty na temat zdrowego odżywiania i zdrowego stylu życia, spotkania z dietetykiem.

– Odpowiedzialność społeczna stanowi jeden z filarów strategii #Auchan2022. Nasza firma aktywnie angażuje się lokalnie, tworząc w swoim otoczeniu relacje, więzi i partnerstwa w perspektywie długoterminowej. Projekty zatwierdzone do realizacji przez Fundację Auchan na rzecz młodzieży we współpracy z lokalnymi stowarzyszeniami i fundacjami, są dla nas szczególnie ważne. Misją Fundacji jest dawanie dzieciom i młodzieży środków do tego, by żyć lepiej, cieszyć się lepszym zdrowiem, być aktywnym, zdrowo się odżywiać i dbać o siebie. Cieszymy się, że po raz kolejny możemy pomagać. Jesteśmy również dumni z zaangażowania naszych pracowników – wszystkie projekty w ramach Fundacji realizowane są z ich inicjatywy oraz w ramach wolontariatu pracowniczego – mówi Dorota Patejko, dyrektor komunikacji i CSR w Auchan Retail Polska.

W ramach urodzinowego naboru projektów dofinansowanie otrzymały: Stowarzyszenie Pomocna Dłoń w Kielcach i Płocku, Stowarzyszenie Karuzela z Radomia, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę z Gdańska, PCK oddział w Lublinie, Fundacja Daj Szansę z Torunia, Fundacja Nadzieja ze Słupska, Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło z Żor, Stowarzyszenie Uśmiech z Mikołowa, Fundacja Art z Warszawy oraz Fundacja Zobacz Mnie z Wrocławia.

Fundacja Auchan na rzecz młodzieży działa w Polsce od 2011 roku. Od tego czasu wsparła realizację ponad 100 lokalnych projektów o różnym zasięgu, na łączną kwotę 1 052 490 euro.