Galposter – spółka wchodząca w skład Grupy Outsourcing Experts, świadcząca usługi w obszarze outsourcingu procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci – realizuje kontrakt dla spółki Lewiatan.

Umowa na rzecz największej polskiej sieci sklepów detalicznych, działających w systemie franczyzowym obejmuje kompleksową obsługę w obszarze procesów identyfikacyjnych i rebrandingowych placówek
na terenie południowej Polski.

Podpisana umowa ramowa zakłada długofalową współpracę w zakresie produkcji i montażu elementów identyfikacji wizualnej dla sklepów i magazynów należącymi do sieci franczyzowej. Spółka z Grupy OEX odpowiada także za  inwentaryzację placówek, przedstawianie rekomendacji w zakresie nowego oznakowania, opracowanie wizualizacji graficznych placówek i kompleksowe uzgodnienia z regionalnymi biurami Lewiatan.

Działania – prowadzone na rzecz sieci Lewiatan – obejmują kompleksowy pakiet usług identyfikacyjno-rebrandingowych. W ramach umowy Galposter odpowiada za:

  • planowanie procesu od strony operacyjnej i logistycznej,
  • wykonanie audytów oraz pomiarów we wszystkich punktach sprzedaży,
  • zarządzanie projektami,
  • przygotowanie prototypowych rozwiązań technologicznych nowego oznakowania zgodnie z opracowanymi ogólnymi wytycznymi wizerunkowymi,
  • produkcję nowych elementów oznakowania placówek na bieżąco,
  • transport i montaż nowego oznakowania sieci,
  • serwis elementów i urządzeń wchodzących w skład oznakowania.

Galposter tworzy pion wsparcia procesów identyfikacyjnych, rebrandingowych i budowy sieci Grupy Outsourcing Experts. Dzięki przejęciu w lutym 2012 roku spółki Galposter Południe – znacznie rozbudował nie tylko zaplecze produkcyjne, ale także zwiększył potencjał wykonawczy i operacyjny. Sprawdzone rozwiązania, realizowane w oparciu o doświadczony zespół, kompleksowe zarządzanie projektami, elastyczne dostosowywanie oferty do potrzeb klienta sieciowego oraz możliwości wynikające ze stabilnej sytuacji finansowej sprawiają, że Galposter należy do ścisłej czołówki firm w swojej branży.