Wydatki na reklamę direct mail sukcesywnie rosną i prawdopodobnie w 2019 roku przekroczyły 0,5 mld zł., przewyższając tym samym wydatki na reklamę outdoorową – szacuje Poczta Polska.

Te i inne dane oraz przykłady wykorzystania w działaniach sprzedażowych (np. opis akcji direct mailowej Google’a) znaleźć można w dodatku poświęconym direct mail opracowanym i wydanym przez branżowy dwumiesięcznik Press wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem Marketingu SMB.

– Takiego opracowania, które charakteryzowałoby rynek usług direct mail w Polsce, w zasadzie dotychczas nie było. Tymczasem każdego roku do naszych rąk trafiają wydawnictwa promocyjne, w tym gazetki sieci handlowych, których nakłady idą w miliony i na które przeznacza się również miliony. Jest to więc unikatowe źródło wiedzy dla wielu dyrektorów i menedżerów marketingu, którzy już korzystają z różnych rozwiązań marketingu bezpośredniego albo takie działania rozważają – mówi Katarzyna Buszkowska, zastępca redaktora naczelnego Press.

Poszczególne artykuły omawiają pozycję i znaczenie narzędzi direct mailowych w wachlarzu działań marketingowych. Np. z ubiegłorocznych badań GfK, na które powołuje się Press, wynika, że „prawie 60 proc. respondentów przynajmniej czasami robi zakupy, posiłkując się informacjami z gazetek. Są one źródłem wiedzy o promocjach dla 47 proc. badanych, wyprzedzając reklamę telewizyjną (30 proc.), strony www (5 proc.) czy aplikacje i e-gazetki (po 4 proc.)”. Tymczasem – przypomina redakcja Press – IKEA zrezygnowała w Polsce z dystrybucji swojego katalogu, jednocześnie cytuje komunikat biura prasowego szwedzkiego producenta mebli: „Analizujemy efekty testowego w roku 2019 sposobu dystrybucji, zbieramy opinie naszych klientów. Decyzji jeszcze nie podjęliśmy”.

Pouczającą lekturą jest część dodatku opisująca wybrane kampanie direct mail. Jedną z kilku przedstawionych jest „Amica na szlaku smaku”. Ta kampania agencji Human2Human skierowana do kilkuset pracowni architektonicznych otrzymała w konkursie Golden Arrow 2019 nagrody w kategoriach: program lojalnościowy, grywalizacja oraz nagrodę specjalną od Poczty Polskiej za wysoką skuteczność działań.

Walor praktyczny ma poradnik „przesyłki idealnej” (7 zasad druku adresowego i 7 zasad druku bezadresowego) stworzony na bazie wskazówek zebranych od szefów spółek zajmujących się profesjonalnie dystrybucją materiałów promocyjnych.

Dodatek zamyka, podobnie jak w innych opracowaniach tego wydawcy, zbiór wizytówek, czyli krótkie charakterystyki spółek z branży direct mail, w tym m.in. Poczty Polskiej i CTRL System.

– Przesyłki reklamowe są niedoceniane, choć to jedna z najskuteczniejszych form kontaktu z klientami – uważa Urszula Zarańska, cytowana przez Press dyrektor generalna SMB Polskiego Stowarzyszenie Marketingu. – Poza tym w agencjach marketingowych brakuje osób, które potrafiłyby tworzyć kampanie z ich wykorzystaniem.