Oszczędności rzędu ponad 200 tys. euro rocznie na paliwie to cel możliwy do osiągnięcia dla flot dalekobieżnych. Wymieniona kwota to wyliczenie dla floty dysponującej 50 pojazdami ciężarowymi, w której zastosowano opony Goodyear Marathon. Tak duże oszczędności są możliwe w przypadku zastosowania na pojeździe ciężarowym ‘mistrzowskiego zestawu’, tj. opon Goodyeara: LHS II + na oś sterującą, LHD II + na oś napędową oraz LHT II na oś wleczoną zamiast ogumienia, które w ramach europejskiego systemu etykietowania ma efektywność paliwową na poziomie D.

Dzięki temu typowy pięcioosiowy 40-tonowy zespół do przewozów dalekobieżnych zaoszczędzi 4344 euro rocznie przy przebiegach 100 tys. kilometrów, zużyciu paliwa 32,26 l/100 km i cenie oleju napędowego 1,50 na litr. Przekłada się to na oszczędność 2896 litrów paliwa i ograniczeniu szkodliwych emisji dwutlenku węgla o 7616 kg. Co za tym idzie, flota pięćdziesięciu pojazdów ciężarowych nie tylko oszczędzi ponad 200 tys. euro rocznie na kosztach paliwa (co odpowiada około 145 tys. litrów oleju napędowego), lecz także ograniczy emisję dwutlenku węgla w tym okresie o 380 ton, co niewątpliwie ma duże znaczenie dla środowiska naturalnego.