Grupa Allegro po raz kolejny znacznie rozszerzyła stan posiadania licencji oprogramowania Oracle – tym razem o produkty związane z zabezpieczaniem, diagnozowaniem i strojeniem baz danych.

Grupa Allegro dokonała zakupu pakietu produktów technologicznych Oracle, zawierającego narzędzia diagnostyczne dla baz danych Oracle (Diagnostics Pack, Tuning Pack), system kompresji Oracle Advanced Compression oraz zabezpieczania danych (Advanced Security, Oracle Active Data Guard).

Grupa Allegro jest od wielu lat użytkownikiem technologii Oracle – dla potrzeb prowadzenia serwisu Allegro.pl pracuje tam szereg baz danych Oracle, system analityczny oraz dwie maszyny bazodanowe Exadata. “Zakupione narzędzia pozwalają Grupie Allegro na efektywniejsze wykorzystanie posiadanej infrastruktury oraz szybsze reagowanie na zmiany zachodzące na platformie handlowej” – Wojciech Szczęsny, CTO Grupy Allegro.

Aby zapewnić sobie elastyczność w rozwoju strategicznych systemów korporacyjnych, Grupa Allegro zawarła z Oracle Polska umowę klasy Unlimited License Agreement na nowo nabyte licencje oprogramowania. Umowa taka daje nabywcy prawo do użytkowania nieograniczonej liczby licencji wybranych produktów Oracle, a wartość asysty technicznej jest stała przez cały czas obowiązywania umowy.