Grupa LEW, dostarczająca elektroniczne rozwiązania sprzedażowe pod marką Dobry Punkt, wdrożyła system Asseco Softlab ERP wspomagający zarządzanie firmą. Celem projektu było usprawnienie ważnych dla działalności Grupy procesów biznesowych, w tym m.in. w zakresie współpracy z bankami czy operatorami sieci komórkowych. Nowy program umożliwił także sprawne analizowanie danych  handlowych, dzięki czemu kadra zarządzająca otrzymała wgląd do bieżącego obrazu sytuacji biznesowej spółki.

Wdrożony w Grupie LEW system Asseco Softlab ERP objął działaniem standardowe obszary biznesowe, takie jak  logistyka i sprzedaż, finanse i księgowość oraz środki trwałe. Ponadto uruchomiony został również specjalnie zaprojektowany dla Grupy LEW moduł rozliczeń bonusów handlowych.

Aplikacja została także zintegrowana z własnym systemem sprzedaży doładowań elektronicznych Grupy LEW, umożliwiając wymianę danych pomiędzy systemami w czasie rzeczywistym, co znacząco przyspieszyło i ułatwiło śledzenie zarówno bieżącego stanu magazynowego, jak i bieżącego stanu rozrachunków. Biorąc pod uwagę fakt, że Grupa Lew dokonuje w miesiącu kilkunastu tysięcy transakcji sprzedażowych, dane z nimi związane są niezbędne do bieżącego zarządzania przedsiębiorstwem.

Grupa Lew posiada ponad 9000 terminali, na których świadczy usługi sprzedaży elektronicznej. Są to m.in. doładowania pre paid, płatności rachunków czy płatności kartą, rozwiązania lojalnościowe czy systemy rozliczeniowe. Głównymi odbiorcami usług Dobry Punkt są ogólnopolskie lub lokalne sieci sprzedaży detalicznej oraz hurtownie FMCG. Ponadto grupa Lew zajmuje się również tradycyjną dystrybucją produktów pre paid, oferując zestawy startowe i doładowania wszystkich operatorów sieci komórkowych w Polsce.