Spółka Tell, zajmująca się outsourcingiem sprzedaży w kanale tradycyjnym dla operatorów telefonii komórkowej, podpisała list intencyjny ze spółką OEX.

Tell i Grupa OEX uzgodniły nabycie przez Tell akcji spółki Cursor za łączną cenę 18,05 mln zł (100 % kapitału zakładowego) oraz udziałów w spółce Divante za łączną cenę 5,06 mln zł (51,03% kapitału zakładowego) – czytamy w dlahandlu.pl. Spółki planują zakończenie negocjacji do końca 2014 r.

Spółki Cursor i Divante tworzą wspólnie trzy linie biznesowe – non-core logistics, sales & marketing services oraz e-business. Cursor specjalizuje się w projektowaniu i realizacji procesów sprzedażowych, promocyjnych oraz logistyce materiałów marketingowych. Divante wspiera firmy w tworzeniu, rozwijaniu i optymalizacji internetowych i mobilnych kanałów sprzedaży. Spółka pracuje dla sklepów internetowych, producentów, dystrybutorów i sieci handlowych. Wdraża rozwiązania eCommerce, integruje systemy, projektuje i realizuje działania marketingowe. Firmy obsługują łącznie kilkaset firm z branży FMCG, finansowej, telekomunikacyjnej oraz farmaceutycznej.
Obie spółki należą do Grupy OEX.