Globalny dostawca i europejski lider usług chmurowych – grupa OVH – świętuje jubileusz dwudziestolecia. Chcąc podkreślić zaangażowanie w rozwój usług chmurowych, firma zmieniła nazwę na „OVHcloud”. Polski oddział skoncentruje się na rozszerzaniu biznesu w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Choć OVH rozwinęła się dzięki domenom i hostingowi, to obecnie nie są one podstawowym przedmiotem działalności firmy i ustąpiły miejsca coraz chętniej wykorzystywanej przez firmy chmurze. Dwudziestolecie firmy OVHcloud, oferującej alternatywną chmurę na rynku europejskim, zbiega się z wkroczeniem w nowy etap rozwoju – OVHcloud osiągnęła pełną gotowość do międzynarodowego wzrostu i innowacji. Spółka koncentruje się na rozwiązaniach chmurowych (które już teraz stanowią 70 proc. jej przychodów) i aktywnie włącza w powstanie europejskiego ekosystemu zaufanych rozwiązań.

– Firma OVH pojawiła się na rynku 20 lat temu wraz z początkiem wirtualizacji usług (PaaS, IaaS, SaaS, itp.). Dzisiaj w odniesieniu do tych usług używamy określenia „chmura”. Chcemy, aby nasza marka odzwierciedlała to, co robimy – wyjaśnił na dorocznej konferencji firmy OVHcloud Summit, 10 października br. Michel Paulin, dyrektor generalny OVHcloud.

Choć firma zmienia nazwę, to wartości OVHcloud pozostają niezmienne: otwartość i budowa ekosystemu gwarantującego ochronę danych. OVHcloud w dalszym ciągu propaguje swoją wizję chmury SMART (Simple, Multi-local, Accessible, Reversible and Transparent), czyli chmury prostej, multilokalnej, dostępnej, odwracalnej i transparentnej. W odpowiedzi na wyzwania stawiane przez ustawę CLOUD Act, OVHcloud oferuje niezawodne i zgodne z europejskimi wartościami rozwiązania. Dzięki nim tworzy otwartą i odwracalną chmurę umożliwiającą klientom wybór sposobu zarządzania danymi i realizację celów biznesowych.

Istotną rolę dla rozwoju firmy OVHcloud w Europie stanowić ma Polska. Jest ona dla firmy ważnym rynkiem, nie tylko ze względu na polskie korzenie założycieli, ale także i z powodu bogatych możliwości rozwijania biznesu. Nie bez przyczyny to właśnie w Polsce w 2004 roku powstał pierwszy zagraniczny oddział OVH poza Francją, a w 2016 roku – nowoczesne centrum danych, które wzmocniło pozycję OVH na rynkach Europy Centralnej i umożliwiło dotarcie także do klientów z Europy Wschodniej. Według strategii rozwoju grupy, Polska jeszcze bardziej zyska na znaczeniu, stając się dla OVHcloud punktem wyjścia do skalowania biznesu na cały region Europy Środkowo-Wschodniej.