Grupa Selena – polski producent chemii budowlanej – rozpoczyna kampanię wizerunkową pod hasłem „Global Experience”. Kampania potrwa 7 tygodni od 5 czerwca i obejmie serię 30-sekundowych materiałów video, animacji oraz zdjęć. Działania będą prowadzone w kanałach Facebook, Linkedin oraz Youtube.

„Z myślą o przyszłości i rozwoju działalności Grupy Selena w kraju i za granicą chcemy wzmacniać świadomość marki Selena w otoczeniu, w którym działa. W tym roku zaczynamy od Polski. Różne formy efektywnej i angażującej komunikacji mi.in. z przedstawicielami branży budowlanej są dla nas niezwykle istotne. Umożliwiają Selenie poznawanie ich potrzeb, informowanie o tym, czym się firma zajmuje, zdobywanie wsparcia dla swoich działań i budowanie zaufania, a w efekcie realizację misji i celów. Budujemy wizerunek doświadczonego, międzynarodowego eksperta, który z sukcesem tworzy innowacyjne rozwiązania dla użytkowników na całym świecie. Za sukcesem Seleny stoją ludzie z pasją i wyjątkową wiedzą, która pozwoli naszym klientom działać sprawniej, szybciej z poszanowaniem środowiska przy zachowaniu wysokiej jakości. Kampania Global Experience wspiera i uzupełnia działania marketingowe marki produktowej Tytan Professional skierowane bezpośrednio do użytkowników końcowych” – mówi Ilona Gajewska, PR&Communication Executive Manager w Grupie Selena.

Kampanię przygotował dział komunikacji korporacyjnej i PR we współpracy z działem digital oraz działem grafiki Grupy Selena.
Grupa Selena ma 17 zakładów produkcyjnych na całym świecie i jest obecna na 100 zagranicznych rynkach. Selena jest globalnym producentem i dystrybutorem produktów chemii budowlanej oraz jednym z czterech największych producentów pian montażowych dla budownictwa na świecie. Grupa w swojej ofercie posiada piany, uszczelniacze, kleje, produkty do hydroizolacji, systemy ociepleń, zamocowania oraz produkty komplementarne. Zakłady produkcyjne Seleny zlokalizowane są w Polsce, Brazylii, Korei Południowej, Chinach, Rumunii, Turcji oraz w Hiszpanii i Kazachstanie. Międzynarodowe doświadczenia zdobywane na wielu różnych rynkach pozwalają Grupie Selena szybko się rozwijać – jest to firma innowacyjna, kreująca nowe rozwiązania, dostosowane do rosnących potrzeb użytkowników.
Grupa Selena zakończyła rok 2019 bardzo dobrymi wynikami finansowymi – przychody przekroczyły 1,3 mld zł, a zysk netto wzrósł o 50%. Firma zanotowała zwiększenie sprzedaży na większości rynków, na których działa – dynamika najczęściej przekraczała też krajowe poziomy wzrostu PKB, co oznacza wynik lepszy niż lokalne rynki. Takie poziomy sprzedaży to efekt rozwoju organicznego, wyższego udziału w sprzedaży innowacyjnych produktów oraz korzystnych cen surowców.

Selena od kilku lat wprowadza na rynek nowoczesne rozwiązania chemii budowlanej, które zmniejszają emisję CO2, zapewniają wyższą izolację ciepła i spełniają wymagania polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Wykorzystanie tych produktów redukuje poziom hałasu oraz wpływa na ochronę przed wysoką lub niską temperaturą w budynku, co podwyższa komfort mieszkających lub pracujących w nim osób. Zarówno producenci materiałów budowlanych, jak i budowlańcy – dla których materiały te są przeznaczone – powinni podczas wybierania rozwiązań uwzględniać trzy aspekty:
• bezpieczeństwo – dla ludzi, którzy będą mieszkać lub pracować w danych budynkach
• środowisko naturalne – w zakresie bezpośredniego kontaktu pracowników i mieszkańców, ale również szerzej – w kontekście wpływu na środowisku, np. procesu produkcyjnego materiałów lub procesu budowy
• efektywność budowy – rozumiana jako szybkość procesu powstawania

Innowacyjne rozwiązania opracowywane są przez zespół ekspertów R&D – Selenę Labs, która mieści się w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Selena Labs jest pierwszą polską firmą będącą liderem projektu prowadzonego w ramach międzynarodowego konsorcjum w programie Horyzont 2020. Centrum R&D Grupy Selena otrzymało grant na opracowanie i wdrożenie systemu pian oraz pianoklejów poliuretanowych o wysokich właściwościach izolacyjnych – w ramach projektu EENSULATE. Jest to część największego w historii Unii Europejskiej programu finansowania badań naukowych i innowacji – Horyzont 2020 – jego budżet to blisko 80 mld euro. Oprócz projektu EENSULATE, Selena Labs uczestniczy także w projekcie BioMotive (również w Programie Horyzont 2020), który ma na celu przygotowanie gruntu pod produkcję oraz sprzedaż komponentów opartych na surowcach bioodtwarzalnych, pochodzących z roślin.