GTS Poland, należący do grupy GTS CE, wygrał konkurs ofert i zbudował sieci WAN oraz ISDN dla Coca-Cola HBC Polska. Sieć WAN obejmuje 50 lokalizacji, a w siedmiu największych jednostkach uruchomiono także połączenia telefoniczne w technologii ISDN.

Sieć WAN, wykorzystująca technologię IP, umożliwia firmie dostęp do wspólnych zasobów informacyjnych i wymianę danych między wszystkimi jednostkami organizacyjnymi w Polsce – siedzibą, oddziałami, zakładami produkcyjnymi, punktami dystrybucyjnymi, rozlewniami, magazynami, etc. W celu zapewnienia najwyższego poziomu niezawodności transmisji danych, GTS utworzył nie tylko sieć podstawową, ale także sieć zapasową.