Okres pandemii spowodował załamanie łańcuchów dostaw, kłopoty z surowcami i towarami. Firmy handlowe zdążyły częściowo przyzwyczaić się do nowych warunków funkcjonowania, jednak sytuacja związana ze zmianami polityczno-ekonomicznymi jeszcze bardziej zwiększa presję na transformację sektora handlowego. Międzynarodowe sankcje, niedobory surowców i produktów, kolejne zmiany w starych i konieczność budowania nowych łańcuchów dostaw, następnie dwucyfrowo rosnący e-commerce znacznie zwiększają presję na handel. Zmierzenie się z najbliższą przyszłością wymaga przyjrzenia się transformacji organizacji handlowych w skali makro. Jak w epoce gwałtownych przemian makroekonomicznych efektywnie zarządzać operacjami biznesowymi? Jak radzić sobie z płynnością finansową, aby nie tylko podtrzymać, ale wzmocnić przewagi konkurencyjne firmy?

Radzący sobie nieco lepiej od detalu sektor hurtowy musi zmierzyć się z rosnącymi kosztami prowadzenia działalności. Wzrost cen towarów i surowców, także energii, w tym paliw ma wpływ na transport, a gospodarowanie odpadami, ciągła presja płacowa oraz widmo inflacji dokładają się do koszyka kosztowego. Szczególnie dotyka to organizacji z wieloma oddziałami, o rozproszonej strukturze w skali regionalnej, a także międzynarodowej.

Zmiany w krajobrazie dostawców – liczy się czas reakcji
Handel hurtowy musi zmierzyć się także z niezwykle szybkim reagowaniem na niedobory, łataniem luk w łańcuchach dostaw. Przewagę buduje dziś sprawne poszukiwanie wiarygodnych i bezpiecznych w okresie międzynarodowych sankcji dostawców, ich szybka certyfikacja w systemach firmy, która umożliwi działom sprzedaży centralne operowanie na scyfryzowanych kontraktach. Konieczne stają się możliwie pilny onboarding, weryfikacja umów i elastyczna reakcja na zmiany, które niesie sytuacja makroekonomiczna.

Wsparcie klienta kluczem do udanej współpracy i zysku
Odbiorcy, w tym handel detaliczny i rosnący dwucyfrowo e-commerce, będą poszukiwać gwarancji dostaw, aby zapewnić sobie konkurencyjność i sprzedaż do coraz bardziej wymagających konsumentów, także tych online. Lojalność klienta do marki czy sklepu maleje wraz z koniecznością realizacji potrzeby zakupowej, a jej utrzymanie stanowi często o być albo nie być dla realizacji transakcji, czyli przychodu. W przypadku możliwych niedoborów i presji wymagań konsumenta można więc mówić o efekcie kuli śnieżnej. Detal i e-commerce potrzebują informacji zwrotnej o możliwych opóźnieniach, surowcach i produktach, które mogą zastąpić te niedostępne, aby móc realizować zamówienia B2C. Kolejki i oczekiwanie na realizację zamówień stają się dziś codziennością.

W kontekście coraz bardziej złożonej sytuacji makroekonomicznej, utrzymanie i budowanie przewagi konkurencyjnej wymaga od organizacji handlu hurtowego operowania transparentną i aktualną (real-time) dokumentacją – mówi Filip Fludra, Country Sales Manager, Exact Software Poland. Dodaje też: Scentralizowana wiedza o zasobach dostępnych w organizacji i po stronie dostawców czy stopień realizacji umów oraz archiwizacja dokumentacji niezbędna dla potrzeb operacyjnych i fiskalnych są coraz istotniejsze dla bezpieczeństwa firm. Konieczność identyfikacji alokacji zasobów i ustanawiania procesów ich przemieszczania między lokalizacjami staje się codziennością rozproszonych organizacji handlowych starających się zapewnić odbiorcom niezbędne produkty możliwie najszybciej. Tylko aktualne dane w systemie firmy pozwolą na gospodarowanie, w tym priorytetyzację realizacji zamówień, ich sprawne procesowanie i zarządzanie finansami. Nie bez znaczenia pozostaje komunikacja z odbiorcą – wiedza o natychmiastowych zmianach w zapotrzebowaniu, wymianie informacji dotyczących całego procesu sprzedażowego, w tym materiałów marketingowych są dziś niezbędne, aby wzmocnić lojalność i zapobiec odpływowi klientów do zdigitalizowanej, błyskawicznie reagującej konkurencji.

Płynność finansowa – liczą się każdy dzień i złotówka
Dynamicznie zmieniająca się dostępność surowców i towarów jest uciążliwym dodatkiem w działalności handlowej do już funkcjonujących i ciągle zmienianych się przepisów fiskalnych. Ciążąca nad organizacjami handlowymi odpowiedzialność podatkowa i utrzymanie płynności finansowej wymagają niezwykle szybkiego oraz poprawnego fakturowania, a także definiowania odbiorcy (osoby). Wiąże się to z koniecznością odpowiedniego rejestrowania należności i ich monitorowania, wglądu w oczekiwane wpływy i opóźnione płatności.
W dzisiejszych realiach dokumentacja w wersji papierowej, nawet prowadzona w tej formie częściowo, nie ma szans się sprawdzić. Powoduje opóźnienia w realizacji zamówień i przekazywaniu dokumentów sprzedaży, możliwość eskalacji nieścisłości oraz prawidłowości wyliczeń podatkowych, a co najważniejsze – nie daje pełnego, aktualnego obrazu obiegu zasobów i sytuacji płynności finansowej organizacji. Utrudnia także ustalenie i prowadzenie procesu powiadamiania o opóźnieniach, czyli ścigania zobowiązań. „Porządek w papierach” to dziś z logicznego punktu widzenia zdanie nieprawdziwe – podsumowuje Filip Fludra.