Hillebrand, operator logistyczny specjalizujący się w obsłudze rynku beverage, opracował kolejne innowacyjne rozwiązanie, które ma zapewnić bezpieczny transport wrażliwych ładunków. To zintegrowana powłoka izolacyjna wykorzystywana do przewozu dębowych beczek i innych produktów wymagających ochrony przed zanieczyszczeniami lotnymi. Autorskie i opatentowane rozwiązanie Hillebrand powstało w odpowiedzi na nowe wyzwania związane z dostawami tego typu ładunków, które wystąpiły w czasie pandemii Covid-19.

Hillebrand, światowy lider w stosowaniu nowoczesnych i zintegrowanych systemów w transporcie masowym, znany jest z innowacyjnych rozwiązań i umiejętności szybkiego dopasowywania się do potrzeb klientów oraz wyzwań rynkowych. Operator współpracuje z producentami beczek dębowych, wysyłanych do winnic na całym świecie, w tym do USA. W przypadku transportu tego typu ładunków kluczowe znaczenie mają bezpieczne warunki dostawy, bez ryzyka zanieczyszczeń krzyżowych. W ostatnim czasie, w związku z pandemią Covid-19, spedytorzy musieli stawić czoła wyzwaniom związanym z niedoborem odpowiedniego sprzętu, brakiem czasu umożliwiającego spełnienie nowych standardów higieny i kontroli jakości, a także opóźnieniom w portach.

Dębowe beczki i TCA
Największym wrogiem winiarzy są fluoroanizole, lotne związki chemiczne (najpopularniejszy w winie jest TCA). Zanieczyszczone nimi wino ma stęchły lub pleśniowy zapach, najczęściej kojarzony z wadliwymi korkami (tzw. wino korkowe). Ale TCA może powstawać także podczas kontaktu z produktami drzewnymi stosowanymi w procesie produkcji wina, taki jak dębowe beczki lub wióry. Każda winnica chce uniknąć skażenia beczek TCA. Stąd tak dużą wagę producenci wyrobów bednarskich przywiązują do ich produkcji. Beczki są wytwarzane ręcznie, a sam proces może trwać od 2 do 4 lat przy zachowaniu odpowiedniej temperatury, wilgotności i warunków higienicznych. Kolejnym etapem jest ich transport do winnic. Bednarze chcą mieć pewność, że beczki dębowe dotrą do miejsca przeznaczenia w takim samym stanie, w jakim opuściły miejsce produkcji.

Transport beczek wymaga zachowania właściwych warunków. Aby mogły zachować swoje właściwości, konieczne jest utrzymanie niskiego poziomu wilgotności, trzeba również mieć na uwadze, iż drewno umieszczone w kontenerze może się bardzo łatwo zabrudzić. W wyjątkowych sytuacjach, takich jak kryzys związany z pandemią Covid-19, znacznie trudniej jest znaleźć odpowiednie kontenery czy też wygospodarować czas na dodatkowe analizy, tak aby zapewnić czystość i właściwe warunki higieniczne. Eksperci Hillebrand opracowali więc optymalne rozwiązanie – zintegrowaną powłokę izolacyjną, która tworzy barierę ochronną przed zanieczyszczeniem TCA i innymi związkami chemicznymi, chroni kontener przed deszczem oraz zmniejsza wahania temperatury i wilgotności powietrza w czasie transportu. Folia powłoki izolacyjnej Hillebrand ma współczynnik przenikania pary wodnej nie większy niż
2 g/m²/dzień, co oznacza bardzo niski poziom przepuszczalności wilgoci (metoda badania ASTM F 1249). Opatentowana technologia gwarantuje stały poziom stopnia wilgotności, zapewniając bezpieczny transport dębowych beczek i innych wrażliwych ładunków.

Testy i badania
Nowe rozwiązanie zostało już przetestowane przez Australian Wine Research Institute (AWRI) pod nadzorem Scorpex Wine Services. Badania wykazały, że zintegrowana powłoka izolacyjna Hillebrand, wykonana z materiału w pełni podlegającego recyklingowi, stanowi skuteczną barierę ochronną przeciwko fluorofenolom, naftalenom i związkom węglowodorowym. Zazwyczaj jako ochronę przed tego typu zanieczyszczeniami stosuje się 1 mm folię polietylenową, która umożliwia przenikanie substancji zanieczyszczających. Badania wykazały, że rozwiązanie Hillebrand pozwala na zachowanie poziomu migracji poniżej 4,6 proc. standardowej normy stosowanej w przypadku TCA. To oznacza, że rozwiązanie Hillebrand jest znacznie bardziej skuteczne w ochronie wrażliwych ładunków przed zanieczyszczeniem.

Zintegrowana powłoka izolacyjna, opracowana przez specjalistów Hillebrand, może być wykorzystywana nie tylko do transportu dębowych beczek, ale także innych produktów wymagających dodatkowej ochrony przed zanieczyszczeniami typu fluoroanizole, fluorofenole, naftalen lub węglowodory. Przygotowana została także specjalna wersja zintegrowanej powłoki izolacyjnej dla kontenera 40′ High Cube.