Firma Hoop Polska zdecydowała się usprawnić współpracę z partnerami handlowymi, zajmującymi się dystrybucją swoich produktów do detalicznych punktów sprzedaży. Producent napojów bezalkoholowych podpisał umowę z Asseco Business Solutions na wdrożenie platformy komunikacyjno – integracyjnej Connector, która pozwoli na automatyzację wymiany danych handlowych na linii producent- dystrybutorzy.

Docelowo rozwiązanie Connector dostarczone Hoop Polska przez Asseco Business Solutions będzie obsługiwało kilkudziesięciu dystrybutorów, posiadających łącznie blisko 200 oddziałów na terenie całej Polski. Zadaniem systemu będzie automatyzacja procesów obsługi zamówień od partnerów handlowych, dostarczanie firmie danych o stanach magazynowych dystrybutorów oraz odsprzedaży ich produktów. Pozwoli to na zoptymalizowanie poziomu zapasów Hoop Polska oraz zapobieganie powstawaniu nadmiernych zapasów u dystrybutorów. Platforma umożliwi  efektywniejsze zarządzanie łańcuchem dystrybucji, lepszą kontrolę stanów magazynowych, skuteczniejsze planowanie produkcji i dopasowanie jej wielkości w oparciu o realne zapotrzebowanie na towary Hoop Polska na rynku.