Hewlett Packard Enterprise (HPE) ogłasza nowe udoskonalenia dla rozwiązań HPE Primera i HPE Nimble Storage – w tym system wykorzystujący sztuczną inteligencję, który automatycznie optymalizuje się i naprawia swoje błędy.. System zapewnia autonomiczne operacje w czasie rzeczywistym i jest to częścią kompleksowej aktualizacji „HPE Intelligent Data Platform”.

Nowe możliwości obejmują:
• Samooptymalizujące się operacje systemowe z wbudowaną sztuczną inteligencją w HPE Primera i zaawansowane, wielopoziomowe analizy infrastruktury IT w HPE InfoSight dla Hyper-V
• Odzyskiwanie systemu po awarii dzięki replikacji do 3 dowolnych na świecie lokalizacji dla HPE Primera i HPE Nimble Storage oraz niemal natychmiastową asynchroniczną replikację dla HPE Primera
• Wsparcie macierzy „All-NVMe” dla HPE Primera, która poprawia wydajność oraz pamięć klasy magazynu dla HPE Nimble Storage, zapewniając 2x krótszy czas odpowiedzi
• Automatyzacja pamięci masowej na żądanie zoptymalizowana pod kątem wirtualizacji i kontenerów dla HPE Primera

– Obecnie, aby zachować ciągłość biznesową, firmy jeszcze bardziej niż kiedykolwiek wcześniej powinny chronić swoje dane, aby działać wydajnie i bez zakłóceń – mówi Omer Asad, wiceprezes i dyrektor generalny HPE Primera i HPE Nimble Storage. Klienci korzystający z HPE Primera i HPE Nimble Storage są w stanie przyspieszyć innowacje i dostosować się do zmieniających się warunków ich działalności, jednocześnie zachowując przepływ gotówki za pośrednictwem HPE GreenLake, bez uszczerbku dla swoich aplikacji. HPE zmniejsza ryzyko, eliminuje złożoność i obniża koszty związane z ochroną danych, a także posiada najinteligentniejszą na świecie pamięć masową, która wykorzystuje sztuczną inteligencję do samooptymalizacji w czasie rzeczywistym, umożliwiając sprawne i niezawodne zarządzanie infrastrukturą – dodaje Asad.

Dzisiaj firmy chcą szybko wprowadzać nowe aplikacje na rynek, jednocześnie wspierając już istniejące, aby przyspieszyć rozwój działalności i innowacji w firmach. Jednak dla zwykłego działu IT próba utrzymania takiego tempa jest praktycznie niemożliwa, ponieważ ograniczają go kwestie administracyjne, potrzeba stałego dostosowywania sprzętu i obsługa infrastruktury odpowiedzialnej za aplikacje, a także danych o znaczeniu krytycznym. W rezultacie, dział IT jest zmuszony niejako poświęcić swoją sprawność dla niezawodności. Dlatego obecnie oczekuje się podstawowych rozwiązań pamięci masowej, które z jednej strony zapewniają funkcjonowanie w chmurze bez obniżenia wydajności, z drugiej dostępność aplikacji oraz kluczowych danych.

W jaki sposób zabiegać zakłóceniom?
Na dynamicznie zmieniających się rynkach, zespoły IT i firmy nie mogą pozwolić sobie na stratę czasu wynikającą z problemów w centrach przetwarzania danych. HPE InfoSight, najbardziej zaawansowana w branży platforma sztucznej inteligencji wspierająca infrastrukturę IT, pomaga zespołom IT skoncentrować się na priorytetach biznesowych, przewidując i zapobiegając zakłóceniom występującym zarówno w warstwie pamięci masowych, jak i na maszynach wirtualnych (VM).

Z kolei HPE Primera posiada wbudowany silnik sztucznej inteligencji, który wykorzystuje wyszkolone modele uczenia maszynowego w celu dostarczania prognoz w czasie rzeczywistym dla różnych zachowań aplikacji i wzorców wydajności. Teraz HPE Primera podejmuje działania w oparciu o prognozy w celu samoptymalizacji działania systemu w czasie rzeczywistym, dynamicznie optymalizując wykorzystanie zasobów.

Tak radykalne uproszczenie staje się niezbędne w zarządzaniu maszynami wirtualnymi, jak też umożliwienie wielopoziomowej analityki w środowiskach Hyper-V dla wskazywania nieprawidłowości związanych z wydajnością między pamięcią masową i maszynami wirtualnymi oraz niewykorzystanymi zasobami wirtualnymi.

Zapewnienie ochrony aplikacji wymaga umieszczenia danych w wielu miejscach z elastycznymi opcjami w różnych lokalizacjach. Udoskonalona HPE Primera obejmuje usługę HPE Peer Persistence, która w transparentny sposób pomaga w zapewnieniu ciągłości biznesowej, umożliwia także elastyczność replikacji do trzeciej lokalizacji w celu odzyskania po awarii oraz niemal natychmiastową, asynchroniczną replikację na duże odległości z jednominutowym celem punktu odzyskiwania.

Jak zoptymalizować czas reakcji?
Aby przedsiębiorstwa mogły osiągnąć najszybszy czas dostępu do danych w przypadku znacznych obciążeń, wymagana jest odpowiednia architektura pamięci masowej w celu zmaksymalizowania korzyści i ekonomii protokołów nowej generacji oraz nośników półprzewodnikowych – w tym NVMe i pamięci klasy magazynu (SCM). HPE Primera została zaprojektowana w oparciu o wielowęzłową, w pełni aktywną architekturę, która zapewnia niezwykle niskie opóźnienia poniżej 250 μs1 dla 75 proc. operacji wejścia-wyjścia. Teraz HPE Primera obsługuje technologię „All-NVMe”, oferując architekturę zapewniającą wyższą wydajność. W przypadku SAP HANA, HPE Primera z all-NVMe obsługuje teraz 2X liczbę węzłów SAP HANA.

Technologia „SCM” zapewnia przełomową prędkość pamięci. HPE Nimble Storage posiada jest unikalnie zaprojektowany system zarządzania plikami do przyspieszania pamięci podręcznej, który skutecznie optymalizuje wydajność odczytu w konfiguracjach hybrydowych. Architektura ta została zoptymalizowana pod kątem pamięci podręcznej „SCM” pracującą z pamięcią trwałą SSD, aby zapewnić 2x krótszy czas reakcji przy średnim opóźnieniu poniżej 250 μs3.

Jak przyspieszyć tworzenie aplikacji?
W różnych branżach organizacje zmieniają sposób w jaki opracowują i wdrażają aplikacje w chmurze hybrydowej – zespół IT potrzebuje szybszej, zautomatyzowanej infrastruktury pamięci masowej, zaprojektowanej tak, by wspierać ewoluujące środowiska zwirtualizowane i kontenerów. W przypadku wirtualizacji, woluminy wirtualne (vVols) usprawniają operacje magazynowania poprzez usługi danych skoncentrowane na maszynach wirtualnych i automatyzacji opartej na regułach. HPE Primera obsługuje teraz vVols, dołączając do HPE Nimble Storage, aby zapewnić kompleksowy zestaw funkcji vVols, w tym odzyskiwanie po awarii z obsługą Site Recovery Manager.

W przypadku kontenerów, firmy potrzebują trwałej pamięci masowej dla rozbudowanych aplikacji, wymagających pamięci zdefiniowanej programowo, która umożliwia programistom automatyzację samoobsługi. HPE Primera obsługuje teraz sterownik CSI dla Kubernetes, dołączając do HPE Nimble Storage, aby zapewnić dynamiczną dostępność usług i danych przedsiębiorstwa. Umożliwia to trwałe przechowywanie krytycznych aplikacji wdrażanych na platformach do zarządzania kontenerami, w tym także na platformie kontenerowej HPE.