Spółdzielnia Obrotu Towarowego Przemysłu Mleczarskiego (SOT) – lider w hurtowej sprzedaży produktów mleczarskich i spożywczych w Polsce wdrożył rozwiązanie klasy Business Intelligence firmy UNIT4 TETA BI Center. Dzięki temu ma możliwość analizy ogromnej ilości danych, co w znacznym stopniu przyśpiesza proces podejmowania decyzji.

Oprogramowanie, które wybrał SOT, pokazuje nie tylko podstawowe dane, ale wzbogaca je również o interpretację graficzną, dając jego użytkownikom dokładne rozeznanie w każdej sytuacji i znacznie wpływa na proces decyzyjny – ułatwiając go i przyspieszając jednocześnie.

SOT potrzebował wsparcia głównie w obszarze sprzedaży, a dzięki TETA BI użytkownicy mogą na bieżąco sprawdzać czy realizowane są zadania, które wpływają na osiągnięcie odpowiedniego jej poziomu. Jest on stworzony tak, by dostarczać dane znacznie szybciej i w różnych układach.

„Przejście na najnowszą wersję TETA BI było bezproblemowe. Obecnie nasze Działy Handlowe mają dostęp do najświeższych danych, które są uaktualniane nocą, dzięki czemu mogą lepiej dostosowywać swoje strategie sprzedażowe.” mówi Marcin Jankowski, Kierownik Działu IT w SOT. „Analizy i raporty przeliczają się szybciej i sprawniej, a przedstawiciele handlowi mogą więcej czasu poświęcić na swoją główną działalność”.

Co istotne system pozwolił efektywnie zarządzać marżą z uwzględnieniem rabatów posprzedażnych, otrzymywanych od dostawców i udzielanych klientom. Wcześniej nie było możliwości ustalenia wartości rabatów (a tym samym realnej marży) na bieżąco. Prawidłowa marża była znana dopiero po zamknięciu okresu rabatowego, a więc nawet z 30-dniowym opóźnieniem. Skutkiem tego, decyzje podejmowane przed ustaleniem prawidłowej marży, opierały się na niewłaściwych założeniach i były obarczone dużym ryzykiem błędu.

„Obecnie używany przez nas system TETA BI estymuje kwoty rabatów na bieżąco i ustala wartość marży, z ich uwzględnieniem, na koniec dnia. Dzięki temu już w dniu następnym decydenci otrzymują informacje o kształtowaniu się wartości marży, bardzo zbliżoną do marży rzeczywistej.” – podkreśla Paweł Korniluk, Dyrektor ds. Logistyki w SOT.

Na co dzień narzędzia BI w SOT są wykorzystywane do analizy, wnioskowania i podejmowania decyzji. Odpowiedzialność za rotację w magazynach została przeniesiona na użytkowników na niższych poziomach, którzy sami kontrolują, co dzieje się z towarami. Podobnie handlowcy – nie muszą osobno raportować sprzedaży i należności ponieważ od razu wiedzą czy została dokonana płatność.

“Dzięki wdrożeniu systemu TETA BI skróceniu uległy procesy decyzyjne, a dostęp do danych stał się swobodny. To największa korzyść – gdy potrzebny jest dostęp do jakiejś informacji to po prostu można po nią sięgnąć, bez obaw, że trzeba się po nią do kogoś zgłosić lub że obciąży się system transakcyjny. Ta informacja jest dostępna od ręki i wymaga jedynie kilku kliknięć.” – mówi Marcin Jankowski, Kierownik Działu IT w SOT.

Samo wdrożenie trwało bardzo krótko – zaledwie sześć miesięcy. Już w połowie czasu trwania wdrożenia pojawiły się pierwsze wnioski o rozwinięcie rozwiązania na kolejne obszary biznesowe. W ten sposób pierwotna liczba 15 licencji przekształciła się w ponad 70.