Firma hybris, uznawana za najszybciej na świecie rozwijającego się dostawcę platform handlowych i określana mianem „lidera” przez dwie najbardziej liczące się firmy analityczne, poinformowała , że pakiet hybris Commerce Suite można teraz całkowicie zintegrować z systemem SAP. Zintegrowany pakiet można pobrać bezpośrednio z serwisu hybris Extend. Rozwiązanie umożliwia klientom i partnerom firmy hybris szybką i łatwą integrację z SAP Enterprise Resource Planning (ERP).

Integracja z rozwiązaniami SAP, zbudowana w oparciu o strategię hybris OmniCommerce, pozwala sprzedawcom detalicznym i przedsiębiorstwom na zapewnienie jednolitego, spójnego sposobu obsługi klientów we wszystkich punktach kontaktu występujących w ramach procesu zakupów, poprzez otwartą architekturę platformy hybris. Jest to więc strategia odmienna od podejść stosowanych przez wielu innych producentów i pozwala uniknąć podejścia typu „rip and replace” polegającego na budowie całkiem nowych środowisk informatycznych. Nowa platforma pozwoli natomiast firmom wykorzystać potencjał całego swojego środowiska w zupełnie nowy sposób, aby zapewnić wyższy poziom obsługi klientów.