Firma hybris software, należący do Sap dostawca platform handlowych, została uznana za lidera w dziedzinie rozwiązań do zarządzania informacjami o produktach (Product Information Management ― PIM). Opinia ta została opublikowana w najnowszym raporcie firmy Forrester Research Inc. zatytułowanym „The Forrester Wave™: Product Information Management (PIM), Q2 2014” z dnia 21 maja 2014 r.

Według raportu „Firma hybris dysponuje unikatową, kompleksową i ściśle zintegrowaną ofertą rozwiązań z zakresu PIM i handlu elektronicznego, opartych na tej samej elastycznej architekturze Java i na tym samym modelu danych. Z tego względu rozwiązania tej firmy podobają się producentom, firmom z branży towarów szybko zbywalnych (consumer packaged goods ― CPG) i detalistom realizującym priorytetowe projekty z zakresu PIM i handlu elektronicznego. Takie kompleksowe rozwiązanie eliminuje potrzebę dokonywania integracji na zamówienie i oferuje bogaty zestaw narzędzi dla użytkowników biznesowych (panel hybris PIM), zaprojektowany w celu zaspokajania potrzeb pracowników zajmujących stanowiska związane z działalnością biznesową, sprzedażą towarów, handlem elektronicznym i marketingiem”.