Firma hybris, producent wielokanałowych systemów handlu elektronicznego, zapowiedziała rozszerzenie funkcji platformy handlowej, co ma pozwolić usługodawcom sprzedawać więcej towarów, treści i usług cyfrowych online.

Gama rozszerzeń do pakietu hybris Commerce Suite, zaprojektowanych specjalnie z myślą o wspomaganiu sprzedaży produktów niefizycznych, umożliwia sprzedawcom internetowym oferowanie różnych elastycznych, cyklicznych modeli cenowych. Sprzedawcy mogą też z łatwością tworzyć złożone pakiety produktów, z wyszukanymi, opartymi na regułach upustami, a także umożliwiać klientom tworzenie własnych pakietów za pomocą nowoczesnego interfejsu wspomagającego sprzedaż.

Oprócz tych nowych możliwości pakiet hybris Commerce Suite oferuje narzędzia do personalizacji oraz do sprzedaży produktów powiązanych ze sobą (cross-selling) i wyższej klasy (up-selling), a także narzędzia do zarządzania danymi głównymi, do administrowania katalogiem produktów i usług oraz do koordynowania zamówień. Wszystkie te narzędzia są oferowane w postaci pojedynczego, nowoczesnego, zintegrowanego zestawu technologii. Jest to jedyna platforma handlowa.