Firma hybris, dostawca platform handlowych, poinformowała o zabezpieczeniu 30 milionów USD kapitału inwestycyjnego, pozyskanego od firm Meritech Capital Partners i Greylock Israel, które niedawno uzyskały status udziałowców firmy hybris. Część kapitału pochodzi również z firmy Huntsman Gay Global Capital (HGGC), która od roku 2011 jest największym inwestorem tego przedsiębiorstwa.

Firma hybris wykorzysta nowe fundusze w celu przyspieszenia rozwoju na rynkach rozwijających się, wzmocnienia swojej pozycji na terenie Ameryki Północnej i Europy, zaangażowania się w dodatkowe inicjatywy oraz przeprowadzenia dodatkowych przejęć o znaczeniu strategicznym.  Przez ostatnie trzy lata firma hybris wygenerowała wewnętrzny wzrost przychodów na poziomie około 70 procent (skumulowana roczna stopa wzrostu), osiągając jednocześnie dodatnie operacyjne przepływy pieniężne. Obecnie firma hybris zatrudnia ponad 600 pracowników.

hybris to jedyny pakiet oprogramowania handlowego dla przedsiębiorstw uwzględniający wszystkie kanały sprzedaży, w tym Internet i telefony komórkowe, zarówno w sektorze B2C, jak i B2B. Oferowana platforma udostępnia zaawansowane mechanizmy wyszukiwania i sprzedaży, zarządzania podstawowymi danymi handlowymi, zarządzania zamówieniami oraz zarządzania treścią WWW.  Całe rozwiązanie opiera się na jednym stosie nowoczesnych technologii opartych na standardach i zorientowanych na usługi, które gwarantują najkrótszy czas opracowywania innowacji. Firma hybris stosuje wyjątkowe i elastyczne podejście do świadczenia usług.  Klienci mogą wdrażać oprogramowanie hybris na podstawie tradycyjnej licencji stałej, udostępnianej przez klienta na zasadzie hostingu lub w ramach usług zarządzanych hybris. Producent oferuje jednak również usługi na żądanie (w ramach modelu SaaS).  Tryb wdrożenia, klienci mogą zmienić z wdrażania na żądanie, na implementację w swojej siedzibie bez konieczności migracji do nowej platformy.