Firma hybris, dostawca platform handlowych na świecie, poinformowała, że pakiet hybris Commerce Suite można teraz zintegrować z rozwiązaniem Adobe Analytics, kluczowym składnikiem Adobe Marketing Cloud, co pozwala udoskonalić analizę cyfrowych danych marketingowych, w tym pomiary, segmentację, określanie grup docelowych i optymalizację. Moduł umożliwiający integrację został opracowany wspólnie przez firmy Adobe i hybris. Oferuje on klientom wyjątkowe połączenie analiz w czasie rzeczywistym z uwzględnieniem kanałów marketingowych online (takich jak Internet, platformy mobilne, sieci społecznościowe i serwisy wideo) i offline. Rozwiązanie udostępnia wielowymiarowy przegląd danych o klientach, który pozwala firmom dostosować i lepiej spersonalizować każdą interakcję. Moduł integracyjny będzie dostępny w sklepie hybris Extend.

Integracja z Adobe Analytics pozwala firmom na:

– szybkie analizowanie rosnących wielkich zbiorów danych generowanych w licznych kanałach i źródłach w czasie rzeczywistym;

– wskazywanie najbardziej zyskownych ścieżek na platformach cyfrowych, aby określić punkty, w których konsumenci rezygnują z zakupu, oraz kluczowe wskaźniki sukcesu kampanii w trybie online;

– śledzenie i monitorowanie profili marki w mediach społecznościowych, aby zrozumieć wpływ i skuteczność kampanii w serwisach tego typu;

– precyzyjne rozpoznawanie konsumentów korzystających z urządzeń mobilnych oraz określanie możliwości ich urządzeń, aby zapewnić klientom spersonalizowaną obsługę;

– uzyskanie kompleksowego, wielowymiarowego przeglądu konsumentów odwiedzających platformy cyfrowe z myślą o sprawnej segmentacji i wysokiej personalizacji kontaktu z klientami;

– stosowanie modeli predykcyjnych, aby podnieść popularność marki i współczynniki konwersji.