Firma hybris software, należąca do SAP, poinformowała, że uzyskała najwyższe oceny w opublikowanym w kwietniu 2015r. raporcie pt: „Critical Capabilities for Digital Commerce” (Niezbędne funkcje dla handlu elektronicznego) firmy Gartner, lidera w dziedzinie badań i analiz poświęconych globalnej branży informatycznej. hybris otrzymało najwyższe oceny za produkty we wszystkich trzech kategoriach zastosowania:: wielokanałowe przedsiębiorstwa obsługujące klientów indywidualnych, duże przedsiębiorstwa obsługujące klientów indywidualnych na całym świecie oraz przedsiębiorstwa obsługujące inne przedsiębiorstwa lub MŚP.

Według raportu firmy Gartner „platformy handlu elektronicznego są dla firm niezbędne, aby skutecznie konkurować i zwiększać przychody w epoce cyfrowej”. Autorzy raportu przewidują również, że do 2018 r. ponad 50% stron handlowych będzie stosować zintegrowane technologie ponad 25 dostawców w celu zapewnienia klientom cyfrowej obsługi.

W raporcie producenci zostali ocenieni na podstawie opinii klientów firmy Gartner, klientów referencyjnych poszczególnych producentów oraz następujących krytycznych funkcji produktów:

•    Złożoność przedsiębiorstwa/marki — w jakim stopniu dana platforma handlu elektronicznego obsługuje złożone hierarchie sprzedaży; czy łatwo tworzy się sklepy internetowe; czy produkt umożliwia sprzedaż różnych typów produktów (towary fizyczne, subskrypcje i usługi elektroniczne); czy jest możliwość personalizacji towarów fizycznych poprzez grawerowanie, dodawanie monogramów itp.?
•    Lokalizacja sklepów internetowych — w jakim stopniu platforma handlu elektronicznego wspiera ekspansję przedsiębiorstwa do innych krajów i regionów; czy uwzględnia takie elementy jak różne języki, waluty, formaty adresów i liczb oraz regionalne zróżnicowanie towarów?
•    Personalizacja dla klienta indywidualnego — w jakim stopniu platforma handlu elektronicznego umożliwia personalizację obsługi klienta indywidualnego, czy zapewnia klientom kontrolę nad wyglądem sklepu, możliwość zachowania określonych ustawień i widoków oraz tworzenia list życzeń, rejestrów prezentów itp.?
•    Personalizacja dla klienta korporacyjnego — w jakim stopniu platforma handlu elektronicznego wspiera personalizację obsługi klienta korporacyjnego, czy umożliwia tworzenie indywidualnych widoków dla danego klienta, czy pozwala sprzedawcy na zarządzanie atrybutami klienta i czy pozwala klientowi na zarządzanie wewnętrznymi hierarchiami, czy udostępnia funkcje e-zaopatrzenia (e-procurement), takie jak zamawianie z szablonów i formularzy zamówień?
•    Obsługa wielokanałowa — w jaki sposób platforma handlu elektronicznego obsługuje kanały inne niż internetowy, takie jak kanały mobilne, społecznościowe czy punkty sprzedaży, czy pozwala na zarządzanie tymi różnorodnymi kanałami i czy umożliwia klientom np. tworzenie aplikacji mobilnych do handlu elektronicznego?