IBCS Poland, integrator systemów informatycznych, specjalizujący się w dostawach oraz wdrożeniach rozwiązań dla logistyki, przeprowadził modernizację i dostosowanie infrastruktury sieci kablowej i radiowejwe wszystkich nowych placówkach Auchan w całej Polsce.Prace obejmowały między innymi rekonfigurację sprzętu – terminali mobilnych w 57-miu przejętych przez Auchan supermarketach Real. Wdrożenie trwało 9 miesięcy, a zostało zakończone w grudniu 2014 roku.

Zmiany są wynikiem zawartej umowy między Grupą Metro a Grupą Auchan, której przedmiotem było przejęcie i integracja 57 hipermarketów Real w Polsce. Do sprawnego funkcjonowania systemów obsługujących procesy na hali sprzedaży, konieczna była integracja i dostosowanie m.in. sieci Wi-Fi do standardów i wymogów wypracowanych w spółce Auchan.
– Zakres prac obejmował między innymi ponowną konfigurację sieci Wi-Fi i jej wymianę w niektórych nowych placówkach, a także rekonfigurację urządzeń mobilnych do pracy z nowymi standardami sieci. – mówi Marek Groszkowski, Kierownik Projektu z IBCS Poland.

Konfiguracja i modernizacja sieci usprawnią realizację procesów logistycznych i magazynowych bezpośrednio w miejscu lokowania towarów, a także pozwolą na wsparcie procesów sprzedażowych na terenie części handlowej marketu. Dzięki integracji przejmowane markety Real są spójne pod względem infrastruktury sieci Wi-Fi z placówkami Auchan, co znacznie ułatwia zarządzanie.
– Prace adaptacyjne i wdrożeniowe zrealizowała spółka IBCS Poland, z którą z powodzeniem współpracujemy od wielu lat. Jej konsultanci doskonale rozumieją nasze potrzeby i są w stanie przewidzieć kierunki rozwoju branży. Prace wdrożeniowe zostały przeprowadzone sprawnie i bezkolizyjnie z bieżącym funkcjonowaniem placówek handlowych – mówi Phillippe Delporte Dyrektor IT z Auchan Polska.