Naukowcy z IBM oraz Mars, Incorporated powołali projekt na rzecz sekwencjonowania łańcucha dostaw żywności – platformę współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa żywności, pozwalającą wykorzystać potencjał tkwiący w genomice (nauka zajmująca się analizą genomu organizmów) dla zrozumienia czynników, które czynią żywność bezpieczną.

Postępująca globalizacja i złożoność łańcucha dostaw, sprawia, że pojawiają się nowe metody, wykorzystujące dane genetyczne do tego, aby lepiej zrozumieć i poprawić kwestię bezpieczeństwa żywności. Daje to możliwość uzyskania niespotykanej dotąd wiedzy o całym łańcuchu dostaw. Konsorcjum IBM i Mars, Incorporated przeprowadzi największe jak dotąd badanie metagenomiczne, pozwalające na sklasyfikowanie
i poznanie mikroorganizmów oraz czynników mających wpływ na ich aktywność w środowisku fabrycznym. Zakres tych prac może zostać zwiększony, obejmując szerszy kontekst łańcucha dostaw żywności: od gospodarstwa rolnego do momentu konsumpcji. Dzięki temu dowiemy się, jak mikroorganizmy wchodzą w interakcję ze środowiskiem fabrycznym oraz jak można zwiększyć kontrolę nad owymi mikroorganizmami przy wykorzystaniu nowych danych i praktyk płynących z badań naukowych.

Pierwszym krokiem, jaki wykonają naukowcy z konsorcjum, będzie zbadanie tożsamości genetycznej organizmów, takich jak bakterie, grzyby i wirusy. Sprawdzą też, w jaki sposób wzrastają one w różnych środowiskach, włączając w to lady i blaty, elementy przestrzeni fabryki i surowce. Dane te zostaną następnie wykorzystane do dalszych badań nad sposobem wchodzenia bakterii w interakcje, co może zaowocować całkowicie nowym spojrzeniem na kwestię zarządzenia bezpieczeństwem żywności w łańcuchu dostaw.

Ochrona dostaw żywności w skali globalnej to ogromnej miary wyzwanie w sferze zdrowia publicznego. W samych tylko Stanach Zjednoczonych co roku jedną na sześć osób dotyka zatrucie pokarmowe, w wyniku czego dochodzi do 128 000 przypadków hospitalizacji i 3 000 zgonów, przy kosztach opieki lekarskiej sięgających 9 mld dolarów. Każdego roku z rynku amerykańskiego wycofuje się i usuwa skażoną żywność
o wartości kolejnych 75 mld dolarów.

„Konsorcjum na rzecz sekwencjonowania łańcucha dostaw żywości może zrewolucjonizować dziedzinę bezpieczeństwa żywności, zapewniając potężne narzędzie do identyfikowania i zwalczania zagrożeń na niespotykaną dotąd skalę, doprowadzając do decydującego przełomu w zakresie globalnego bezpieczeństwa żywności” – mówi Dave Creat, Wiceprezydent ds. Badań i Rozwoju w firmie Mars Incorporated. „Bardzo cieszy nas wizja współpracy w tym zakresie z IBM Research i z radością przyjmiemy w przyszłości do swojego grona kolejnych partnerów, którzy pomogą nam zwiększać innowacyjność w obszarze genomiki, żywności i rolnictwa w ujęciu globalnym.”

Wiele firm spożywczych, takich jak Mars, już dziś dysponuje rygorystycznymi procesami pozwalającymi na odpowiednie zarządzanie ryzykiem w zakresie bezpieczeństwa żywności, niemniej jednak to pionierskie zastosowanie genomiki umożliwi dogłębne poznanie i klasyfikację mikroorganizmów na o wiele większą skalę niż jest to obecnie możliwe.

„Sekwencjonowanie genomu jest niczym nowy rodzaj badań mikroskopowych – wykorzystuje się dane do tego, aby wejrzeć w głąb naszego naturalnego środowiska i odkryć to, co było wcześniej niepoznawalne” – mówi Jedd Welser, Wiceprezes i Dyrektor Laboratorium w IBM Research – Almaden. „Zgłębiając dane dotyczące genomu chcemy zrozumieć to, w jaki sposób określać, interpretować, a wreszcie tworzyć sprawne i zapewniające ochronę systemy kontroli bakterii w obrębie łańcucha dostaw żywności.”

Badania prowadzone przez konsorcjum będą się początkowo koncentrować na wybranych surowcach i środowiskach fabrycznych, ale w dalszej perspektywie zostaną rozszerzone o kolejne ogniwa prowadzące w górę i w dół całego łańcucha dostaw żywności oraz rozwiązania, które będzie można zastosować w gospodarstwach rolnych.

Przykładowo, poznanie bakterii żyjących w glebie znacząco pomoże rolnikom w ochronie upraw przed patogenami, zapewniając przy tym zdrowy rozwój roślin i pobór składników odżywczych.

Pierwsze próbki danych zostaną zebrane w zakładach produkcyjnych należących do firmy Mars, a eksperci firmy IBM w zakresie genomiki, ochrony zdrowia i badań analitycznych, przeprowadzą badania w laboratorium Accelerated Discovery THNKLab IBM. Jest to jedyne w swoim rodzaju środowisko badawcze, pozwalające realizować wspólne projekty i spełniające wymagania w zakresie mocy obliczniowej i analizy danych na ogromną skalę potrzebnych przy tej inicjatywie. Ponadto, dane i ustalenia będą systematycznie prezentowane, dzięki czemu zastosowane techniki badawcze staną się przystępne cenowo i będą mogły być szeroko wykorzystywane.

Ze względu na postępującą globalizację dostaw żywności i potrzebę stworzenia lepszego, kompleksowego podejścia do kwestii zapewnienia bezpiecznych pokarmów, konsorcjum ma na celu wyniesienie bezpieczeństwa żywności na nowy poziom dzięki niespotykanemu dotąd wglądowi i poznaniu całego łańcucha dostaw.