Wstępne wyniki IBM C-suite Study 2013 IBM Polska ogłosił podczas pierwszej edycji rokrocznej konferencji IBM Business Connect w Warszawie, dotyczącej najważniejszych trendów w biznesie.

Aż 78 proc. menedżerów na świecie chce do 2017 roku posiąść głęboką wiedzę o swoich klientach. Obecnie deklaruje ją zaledwie 34 proc. badanych. Jednocześnie menedżerowie zaledwie jednej piątej badanych firm mają obecnie możliwość wykorzystania Big Data.

Pierwsze wnioski z IBM C-Suite Study 2013:

•             63% dyrektorów generalnych chce w większym stopniu współpracować dla wypracowania większej wartości biznesowej;

•             71% dyrektorów IT dostrzega ewolucję od komunikacji do społecznej współpracy – szczególnie na mediach społecznościowych;

•             64% dyrektorów marketingu chce dotrzeć do klientów ze spersonalizowaną ofertą;

•             77% dyrektorów finansowych wspiera rozwój nowych produktów i usług w firmach;

•             55% dyrektorów personalnych przewiduje zwiększenie organizacyjnej otwartości;

•             19% dyrektorów ds. Łańcucha dostaw przewiduje redukcję bazy partnerskiej w ich firmach.

Dodatkowo aż 69% badanych menedżerów przyznało, że jednym z najważniejszych zadań, jakie przed nimi stoją jest stworzenie spójnego doświadczenia we wszystkich punktach kontaktu z klientem. 40% badanych integruje wewnętrzne i zewnętrzne dane, w celu uzyskania szerszej wiedzy. Jednocześnie, jedynie 18% używa obecnie Big Data do identyfikacji i wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług.