ID Logistics, operator logistyczny specjalizujący się w dedykowanej logistyce kontraktowej, wzmacnia współpracę z jednym z największych globalnych liderów branży e-commerce/B2C. Operator zakończył rozbudowę centrum logistyki e-commerce dla towarów niebezpiecznych (Hazmat) w Zgorzelcu, zwiększając pojemność składowania i sieć punktów dostaw, co wzmacnia jego znaczenie w europejskiej sieci dystrybucji klienta.

Centrum logistyki e-commerce w Zgorzelcu, działające obecnie jako ZDR (Zakład Dużego Ryzyka), uruchomiono we wrześniu 2021 r. Zadaniem zespołu ID Logistics, liczącego 600 osób, jest zarządzanie procesami przyjmowania dostaw, magazynowanie, kompletacja i pakowanie zamówień, załadunek i przygotowanie do wysyłki oraz usługi o wartości dodanej – przygotowanie towarów, np. przez dodatkowe foliowanie, do przyjęcia w magazynie. Całkowita powierzchnia obiektu, z 60 rampami załadunkowymi, wynosi ponad 40,2 tys. mkw. Na 14 tys. miejsc paletowych i 43 tys. lokacji półkowych składowanych jest ok. 5 mln sztuk produktów (ponad 130 tys. SKU). Obsługiwane są tu zarówno art. chemiczne typu Hazmat (Hazardous Material), czyli kosmetyki i chemia gospodarcza, jak i inne, nie podlegające restrykcjom. Średnio dziennie ID Logistics odpowiada za przyjęcie dostaw 64 tys. artykułów i realizację ok. 51 tys. zamówień.

Na początku magazyn w Zgorzelcu dedykowany był obsłudze towarów Hazmat, w odpowiedzi na potrzeby klienta rozszerzono asortyment o artykuły bez restrykcji. Już kilka miesięcy po otwarciu rozpoczęto rozbudowę, zakończoną w październiku ub.r. W ramach prac zamontowano nowe regały wysokiego składowania, dzięki którym o 200 proc. zwiększyła się pojemność składowania w strefie aerozoli (palnych i niepalnych) i o 100 proc. w strefie substancji żrących. Dzięki inwestycji w rozbudowę systemu sortującego paczki o 50 proc. wzrosła liczba punktów dostaw w ramach europejskiej sieci dystrybucji, do których wysyłane są zamówienia ze Zgorzelca. Zamontowane zostały też ekrany cieplne i dodatkowa instalacja tryskaczowa (urządzenia gaśnicze), zwiększające bezpieczeństwo.

Rafał Kaczmarek, dyrektor magazynu w Zgorzelcu, ID Logistics, mówi: „Gotowość do zmian i szybka reakcja w odpowiedzi na nowe potrzeby klienta i rynku, najlepiej pokazuje sposób działania ID Logistics i nasze podejście do biznesu. Teraz, wspólnie z klientem, będziemy przygotowywać się do wypracowania nowych planów i wyznaczenia kierunków rozwoju, m.in. w zakresie optymalizacji planowania oraz zwiększenia atrakcyjności obiektu w Zgorzelcu w europejskiej sieci dystrybucji. Kluczowe znaczenie w zarządzaniu magazynami dla Hazmat ma know-how, wiedza i doświadczenie. Dlatego też duży nacisk chcemy położyć na wzmacnianie kompetencji zespołu, m.in. przez dodatkowe szkolenia dla specjalistów i kadry zarządzającej, tak ważne dla sprawnej i efektywnej obsługi”.

Centrum logistyki e-commerce w Zgorzelcu, zarządzane przez ID Logistics, jest w pełni dostosowane do obsługi materiałów niebezpiecznych, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii bezpieczeństwa pracowników i ochrony środowiska.

Magazyn, gdzie obsługiwane są artykuły Hazmat, różni się od standardowego przede wszystkim złożonością infrastruktury, co wiąże się z wymogami przeciw pożarowymi. Ta stosowana w zgorzeleckim centrum logistyki spełnia normy NFPA13 w oparciu o NFPA30, NFPA30B i NFPA400. Elementy budynku wykonano w klasie odporności ‘E’, a w strefie aerozoli (palnych i niepalnych) zastosowano ściany ogniowe
typu 240REI. Co warto podkreślić, kwestie bezpieczeństwa, surowe restrykcje i konieczność dostosowania do specyfiki obsługi składowanych artykułów uwzględniono już na etapie budowy. Konstrukcyjnie, obiekt przypomina „wannę”, z nachyleniem podłogi do środka, tak aby w razie wycieku szkodliwych substancji zapobiec negatywnym wpływom na otoczenie.

Część magazynu, w której składowane są artykuły Hazmat, została podzielona na 4 strefy. W strefie cieczy palnych umieszczane są m.in. perfumy, lakiery do paznokci, kleje do montażu, płyny do mycia naczyń, tusze do rzęs i podkłady do makijażu, w strefie aerozoli (palne i niepalne): dezodoranty, lakiery do włosów, pianki do golenia czy pianki do włosów, strefie substancji żrących: proszki do prania, tabletki do zmywarki, preparaty do czyszczenia a strefie utleniaczy m.in. farby i wybielacze do włosów czy środki czyszczące do basenów.

Wszystkie rozwiązania z zakresu bezpieczeństwa zostały dostosowane do specyfiki operacji magazynowych, zgodnie z restrykcyjnymi wymogami BHP. Wśród nich wymienić można instalację tryskaczową podsufitową i regałową, prysznice bezpieczeństwa dla pracowników z oczomyjką (w razie potrzeby służą do obmycia części ciała narażonej na kontakt z substancją niebezpieczną), detekcję par palnych, gaśnice i hydranty oraz instalację grawitacyjną i klapy oddymiające. W strefie materiałów żrących zastosowano drenaż i zewnętrzny zbiornik o pojemności 200 m. sześc. Dzięki temu, przy ewentualnym wycieku, substancje żrące będą spływa do zbiornika położonego na terenie parku, pod brukiem dojazdowym. Z kolei strefa aerozoli znajduje się w tzw. „bunkrze”, czyli swego rodzaju budynku w budynku, z osobnymi ścianami, sufitem, drzwiami wejściowymi dla pracowników i bramami wjazdowymi dla wózków. W przypadku włączenia alarmu drzwi są automatycznie zamykane, tak aby potencjalne „eksplozje” aerozoli nie wpływały na pozostałą część magazynu. Dodatkowo magazyn wyposażony jest w dwa generatory prądu, dzięki czemu, w razie przerw w dostawie energii, może funkcjonować bez przeszkód. Wyznaczono też miejsce awaryjnego postoju dla pojazdów.

W zgorzeleckim centrum logistyki e-commerce, zarządzanym przez ID Logistics, prowadzone są regularne audyty sprawdzające poprawność wdrożenia procesów i stosowanych procedur Hazmat. Za zgodność działań operacyjnych z wymogami Seveso i metodologią podziału produktów na poszczególne kategorie oraz związanymi z tym wymaganiami prawa odpowiada certyfikowany doradca DGSA (Dangerous Goods Safety Advisor). Dla nowych pracowników organizowane są szkolenia z obsługi towarów niebezpiecznych, przygotowywane są też specjalistyczne szkolenia dokształcające dla kadry zarządzającej, dostosowane do specyfiki obsługi w działach przyjęcia towaru, kompletacji i pakowania oraz załadunku.