ManoMano, europejski lider rynku e-commerce w branży DIY oraz home & garden, na okres 3 lat powierzył ID Logistics zarządzanie nowym centrum logistycznym we francuskim Châtres. W uruchomionym 4 miesiące temu magazynie zastosowano różne ciekawe rozwiązania z obszaru innowacji i ergonomii pracy.

ManoMano, po uruchomieniu pierwszego centrum logistycznego i w odpowiedzi na dynamiczny rozwój swojej działalności, podjął decyzję o otwarciu i outsourcingu kolejnego magazynu we Francji. O wyborze ID Logistics, specjalisty w zakresie dedykowanych rozwiązań logistyki kontraktowej, zadecydowała umiejętność obsługi procesów magazynowych i e-commerce dla produktów DIY oraz szybkość wdrażania innowacyjnych rozwiązań.

W swoich projektach ID Logistics stawia na wykorzystywanie innowacji technologicznych, które mają zapewnić produktywność, niezawodność i bezpieczeństwo operacji magazynowych. Wśród przykładów rozwiązań wdrożonych przez operatora w nowym centrum logistycznym ManoMano wymienić można:
– system informacyjny, zarządzany przez zespół ID Logistics za pomocą WMS InfoLog. Platforma komputerowa optymalizuje wszystkie operacje przeprowadzane w magazynie.
– „Pick to Graphic”, gwarantujący niezawodność przygotowania zamówień, a zarazem zwiększający produktywność i wydajność procesów magazynowych.
– Zarządzanie wydajnością. System opiera się na niestandardowym podejściu w codziennym zarządzaniu zespołami, z ukierunkowaniem na rozwiązywanie problemów i satysfakcję pracowników, przy jednoczesnym wyznaczeniu obszarów do poprawy i rozwiązań, które należy wdrożyć.

ID Logistics, dążąc do zapewnienia jak najlepszych warunków pracy, szczególną wagę przywiązuje do kwestii bezpieczeństwa. W centrum logistycznym ManoMano operator wdrożył takie rozwiązania jak:
– Ergonomiczne stanowiska pracy, na dostosowanej wysokości, wyposażone w moduł „Put to Light”. Wykorzystana technologia skraca czas przygotowania przesyłek przez operatorów i umożliwia centralizację przygotowywania kilku zamówień z tej samej strefy, w oparciu o wysyłane sygnały świetlne. Ich zastosowanie pozwala na szybkie i automatycznie wskazanie miejsc i ilości towarów, które należy pobrać.
– Wózki widłowe z wysuwanymi masztami, wyposażone w lasery celownicze, zwiększające bezpieczeństwo pracy. Laser, wskazując środkową części palety, umożliwia prawidłowe ustawienie wideł. Jednocześnie, dzięki naprowadzeniu operatora, zapobiega uderzeniom o półki.
– Zainstalowanie tzw. „Niebieskich świateł” na każdym wózku widłowym zapobiega kolizjom.

Centrum logistyczne w Châtres rozpoczęło działalność w połowie września 2021 r. w zakresie przyjęć towaru, magazynowania oraz wysyłki zamówień do 37 tys. miejsc dostawy. Od marca 2022 r. ich liczba wzrośnie do 49 tys., a we wrześniu magazyn ma osiągnąć szczyt aktywności, obsługując zamówienia do 109 tys. miejsc.
Obecnie zespół odpowiadający za obsługę magazynową liczy 91 osób, w 2022 r. zwiększy się do 110, a rok później w Châtres pracować ma blisko 210 pracowników. Obecnie ID Logistics wdraża plan szkoleń w zakresie m.in. dobrych praktyk biznesowych dla e-commerce i DIY.