11 lipca 2013 weszło w życie Rozporządzenie WE 1223/2009, które nakłada na firmy z branży kosmetycznej obowiązek zapewnienia pełnej identyfikowalności produktów w oparciu o numer partii produkcyjnej. Pełna identyfikowalność będzie dotyczyła wszystkich uczestników łańcucha dostaw, zarówno producentów, jak i dystrybutorów oraz detalistów.

Zapewnienie bezpieczeństwa dostarczanych na rynek produktów wiąże się z rejestrowaniem i gromadzeniem danych na ich temat na każdym etapie łańcucha dostaw, a więc na poziomie każdego z przedsiębiorstw biorących udział w tym łańcuchu.

Wraz z wejściem w życie nowego aktu prawnego firmy będą musiały identyfikować:

– do kogo, co wysłano? [następnik]

– od kogo, co otrzymano? [poprzednik]

Celem nowego rozporządzenia jest zapewnienie wysokiego stopnia bezpieczeństwa kosmetyków wprowadzanych do obrotu na terenie Unii Europejskiej, jak również sprawne funkcjonowanie rynku wewnętrznego oraz rozwoju konkurencyjności i innowacyjności branży kosmetycznej. W zakresie śledzenia ruchu i przepływu towarów, celem wzmiankowanego aktu prawnego jest „zapewnienie możliwości śledzenia produktu kosmetycznego w całym łańcuchu dostaw, który pomaga nadzorować rynek w sposób prostszy i bardziej skuteczny. Sprawny system śledzenia ułatwia organom nadzoru rynkowego identyfikację podmiotów gospodarczych”.

Instytut Logistyki i Magazynowania, pełniący rolę organizacji krajowej GS1 Polska, wspiera polskie firmy w obszarze śledzenia i ruchu towarów (ang. traceability) i przeprowadza m.in. audyty, które są dobrym narzędziem diagnozującym przedsiębiorstwo pod względem spełniania wymogów prawnych i zwiększenia efektywności systemu traceability w przedsiębiorstwie.