Digitalizacja rynku stała się faktem, a co za tym idzie zrodziła się nowa kategoria konsumenta – Konsument Digitalny. Kim jest? Jak kupuje? Gdzie i jakie urządzenia mobilne wykorzystuje do zakupów – o tym wszystkim w najnowszych badaniach konsumenckich ShoppingShow.

Zależy nam na tym, aby badanie ShoppingShowskłaniało do dyskusji, łamało rynkowe tabu oraz pozwalało w bardzo przystępny sposób reinterpretować realia rynkowe zarówno przez konsumentów, jak i zarządzających sieciami retailowymi. Chcemy mówić językiem JAK zastosować tę zebraną wiedzę w praktyce. Chcemy iść nieco dalej, aniżeli pozostać przy wnioskach. Szukamy prawdy i rzeczywistych zachowań, upodobań oraz zwyczajów zakupowych, a nie deklaracji.To daje solidniejsze podstawy do zastosowania wyników badań w praktyce.komentuje pomysłodawca i twórca badań, Marcin Gieracz.

ShoppingShow to autorskie badania obserwacyjne oraz diagnozujące rynek Retail&Fashion,
w którym organizatorzy próbują przełamywać konwencję w kategorii i nadać “ShoppingShow” ekspresyjnego wydźwięku. Każda edycja odbywa się przy udziale różnych grup zainteresowanych poruszaną tematyką, dlatego badanie składa się z kilku warstw poznawczych:
–  licznych wywiadów z przedstawicielami rynku retailowego i fashion w Polsce,
– obserwacji niejawnych oraz jawnych (badania jakościowe zwyczajów zakupowych),
a przede wszystkim konfrontacji stereotypów konsumenckich z rzeczywistością, czyli paneli roboczych z decydentami branży Retail&Fashion.

Raport dostępny na stronie www.shoppingshow.pl