Sklepy IKEA w Polsce zostały wyróżnione Certyfikatem Zielony Sklep przyznawanym przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska. Zielony Sklep jest pierwszym w Polsce ekocertyfikatem dedykowanym firmom branży handlowo-usługowej. Na podstawie niezależnego audytu IKEA otrzymała pierwszy, najwyższy stopień Certyfikatu. Potwierdza on, że firma działa w sposób przyjazny dla środowiska, zgodnie z zasadami przejrzystości i ładu korporacyjnego oraz z poszanowaniem praw człowieka. Wręczenie certyfikatu odbyło się podczas konferencji „Eko-standardy: korzyści, koszty i wyzwania”.

„Trójstopniowy system certyfikacji i złożone wymagania, jakie firma musi spełnić, aby otrzymać Certyfikat Zielony Sklep sprawiają, że jest to bardzo ambitne zadanie. Kryteria zostały opracowane w oparciu o międzynarodowe standardy i dotyczą siedmiu obszarów: ład organizacyjny, prawa człowieka, relacje z pracownikami, środowisko, uczciwe praktyki rynkowe, relacje z konsumentami, zaangażowanie społeczne i rozwój. Kluczowym obszarem jest sprawdzenie wpływu sklepu na środowisko naturalne i w tym przypadku IKEA okazała się bezkonkurencyjna” – powiedział Rafał Serafin, Prezes Zarządu Fundacji Partnerstwo dla Środowiska.

Celem programu Zielony Sklep jest promowanie zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu wśród polskich przedsiębiorców z branży handlowo-usługowej, jak również wśród polskich konsumentów. Uzyskanie Certyfikatu poprzedza audyt środowiskowy, który przeprowadzany jest przez akredytowanego audytora Fundacji. Certyfikat powstał dzięki unikalnej współpracy organizacji pozarządowej – Fundacji Partnerstwo dla Środowiska i firmy z branży handlu detalicznego – Tchibo Warszawa. System certyfikacji jest trójstopniowy – w zależności od poziomu spełnienia kryteriów fakultatywnych, firma może otrzymać trzeci, drugi lub pierwszy (najwyższy) stopień Certyfikatu. Certyfikat przyznawany jest na okres dwóch lat, po którym konieczne jest ponowne poddanie się procesowi weryfikacji.