Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie komunikatem z dnia 26 marca 2013 roku zakwalifikował akcje Internet Media Services do segmentu NewConnect Lead – indeksu najlepszych spółek notowanych na NewConnect, o największym potencjale do przeniesienia na główny parkiet GPW.

Aby znaleźć się w tym prestiżowym gronie, musiało zostać spełnionych szereg restrykcyjnych warunków, dotyczących m.in. wielkości kapitalizacji, ilości dziennych transakcji na akcjach spółki, przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, dobrej komunikacji z inwestorami poprzez rzetelne wypełnianie obowiązków informacyjnych.