Spółka Internet Media Services zawarła umowę o współpracy z Galerią Solną z Inowrocławia. Na podstawie umowy IMS zainstaluje w Galerii Solnej System Digital Signage oraz zajmie się jego zarządzeniem. W ramach Umowy IMS dostarczy profesjonalny program video zawierający m.in. kampanie reklamowe oraz kontent neutralny stanowiący atrakcyjne wypełnienie czasu emisji programu.

Galeria Solna będzie pierwszym i największym centrum handlowym w Inowrocławiu. Przyjazny, jednokondygnacyjny budynek, swoją architekturą nawiązywać będzie do tężni solankowej, jednej z najbardziej charakterystycznych budowli miasta. Galeria o łącznej powierzchni najmu ponad 31 000 m2 obejmować będzie kompleksową ofertę handlową.