Dane za grudzień 2019 pokazują wzrost indeksu Selectivv Handel, czyli odwiedzalności analizowanych lokalizacji handlowych miesiąc do miesiąca. Wzrost wartości zanotowały również pozostałe wskaźniki: Selectivv Stacje Benzynowe oraz Selectivv Turystyka.

Indeks Selectivv Handel wyniósł pod koniec roku 104,26 punktów (zmiana m/m o +5,30%). Wzrost jest bez wątpienia efektem świąt oraz zwiększonymi zakupami w tym okresie. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że obserwujemy spadki analizując dane rok do roku. Może być to przesłanką prognozowanego przez ekonomistów spowolnienia gospodarczego.

O ile w miastach powyżej 300 tys. mieszkańców w przypadku galerii handlowych i dyskontów wartości Indeksu kształtują się na podobnym poziomie, co w zeszłym roku, o tyle patrząc na pozostałe kategorie obserwujemy spadki. Widoczne jest to zwłaszcza na danych z miast poniżej 300 tys. mieszkańców. W przypadku hipermarketów jest to spadek aż o 22 punkty. Galerie handlowe w tych lokalizacjach zanotowały spadek odwiedzalności rok do roku o blisko 10 punktów, dyskonty spożywcze ponad 7 punktów.

Selectivv Stacje benzynowe:
Zachowania użytkowników urządzeń mobilnych w zakresie odwiedzania stacji benzynowych mają bardziej stabilny charakter. Widzimy niewielki wzrost miesiąc do miesiąca i rok do roku, ale podkreślić należy mniejszą dynamikę wzrostu porównując grudzień 2019 do listopada 2019 roku w porównaniu z analogicznymi danymi z 2018 roku. Obecna wartość indeksu Selectivv Stacje Benzynowe wynosi 106,97 punktów i zanotowała wzrost o +1.23%.

Selectivv Turystyka:
O ile zachowania związane z odwiedzaniem placówek handlowych w Polsce mogą budzić niepokój, o tyle obserwujemy wzrost odwiedzania naszego kraju przez turystów zagranicznych zarówno ze względu na porównanie miesiąc do miesiąca jak i rok do roku. Aktualna wartość indeksu Selectivv Turystyka wynosi 103,35 co oznacza wzrost wartości o 2.11%. Indeks Selectivv Turystyka 10, dla dziesięciu wybranych narodowości osiągnął na koniec roku wartość 107,78 (wzrost analizując m/m o +3.39% i spadek r/r o -1.41%).

Reasumując widać pewne oznaki spowolnienia gospodarczego związane ze spadkami odwiedzalności placówek handlowych w miejscowościach poniżej 300 tys. mieszkańców. W najbliższych miesiącach okaże się, czy trend ten będzie dotyczyć również największych miast Polski.