ING Bank Śląski wspólnie z platformą Aleo wdraża nowy, innowacyjny produkt rozliczeniowy dla firm. Przelew AleoPay zapewnia funkcjonalność rachunku escrow w formie prostego przelewu krajowego.

Przelew AleoPay to dedykowana forma płatności dla dokonywania zakupów i rozliczania transakcji pomiędzy użytkownikami platformy Aleo, udostępniona w systemach bankowości internetowej ING Banku Śląskiego.

W odróżnieniu od standardowych przelewów, AleoPay pozwala kupującemu (klientowi banku) na zniwelowanie ryzyka związanego z dokonywaniem przedpłaty na rachunek sprzedającego, natomiast sprzedającemu daje pewność związaną z wypłacalnością kupującego już przed wysłaniem towaru czy rozliczeniem wykonania usługi.  Transakcja jest bezpieczna, ponieważ środki stanowiące zapłatę z tytułu realizacji transakcji są blokowane na rachunku wewnętrznym banku, a informacja o dokonaniu przelewu jest dostarczana obu stronom na ich profile na platformie Aleo.

Przelew realizowany jest w dwóch etapach. Pierwszy etap to inicjacja przelewu przez kupującego (płatnika) w systemie bankowości internetowej ING Banku Śląskiego (w ING BusinessOnLine dla klientów korporacyjnych lub w ING BankOnLine dla Przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą) i przekazanie informacji o transakcji do platformy Aleo na profile kupującego

i sprzedającego (odbiorcy). Następnie sprzedający akceptuje warunki transakcji. W drugim etapie realizacji kupujący składa w ING BusinessOnLine / ING BankOnLine dyspozycję zwolnienia środków, która oznacza zgodę na przelew środków z rachunku banku na rachunek sprzedającego.

Regulamin rozliczeń w formie Przelewu AleoPay dostępny jest w systemach bankowości internetowej banku oraz w serwisie aleo.pl

Platforma Aleo to pierwsze na polskim rynku kompleksowe i zaawansowane narzędzie do zarządzania procesem zakupowym i sprzedażowym dla firm. Aleo stanowi połączenie e-commerce, platformy społecznościowej z narzędziami wspierającymi procesy zakupowe. Z nowej platformy handlowo – aukcyjnej Aleo, mogą korzystać firmy reprezentujące różne branże takie, jak: usługi, produkcja, handel.