Ingenico, globalny lider w dziedzinie rozwiązań płatniczych, ogłosił współpracę z Carrefour Banque i Grupą Auchan we Francji, Hiszpanii i Portugalii w ramach pilotażowego programu, mającego doprowadzić do powstania wspólnego, europejskiego standardu akceptacji kart płatniczych wewnątrz Jednolitego Obszaru Płatniczego w Euro (SEPA).

Dla konsumentów i handlowców oznacza to, że już niedługo będą mogli oni realizować płatności  kartami na obszarze Europy, według takich samych prostych zasad i regulacji prawnych bez względu na swoje aktualne geograficzne położenie. Celem prac podejmowanych w ramach projektu SEPA jest wprowadzenie zunifikowanych mechanizmów dla efektywnego realizowania płatności w euro na obszarze Europy i traktowania tej strefy jako rynku lokalnego ze wszystkimi tego konsekwencjami, związanymi także z czasem realizacji transakcji i ponoszonymi za nie opłatami (tj. zrównaniem tych parametrów w ramach płatności krajowych i transgranicznych w euro).

Standaryzacja systemu płatności kartami oznacza dla zagranicznych klientów placówek handlowych skrócenie czasu realizacji transakcji bezgotówkowych i ujednolicenie wszystkich kosztów im towarzyszących.Jednolity Obszar Płatności w Euro obejmuje wszystkie państwa Unii Europejskiej oraz Islandię, Norwegię, Lichtenstein i Szwajcarię.

Podjęte działania prowadzą także w kierunku zwiększenia poziomu bezpieczeństwa płatności kartami we wszystkich dużych, europejskich placówkach handlowych.

Pilotażowe wdrożenie programu opiera się na uznanych ekspertyzach Ingenico oraz wiodącej pozycji firmy w dziedzinie implementowania samodzielnych i scentralizowanych rozwiązań płatniczych
w regionie.