Integrated Solutions (IS), wyspecjalizowany integrator ICT należący do Orange Polska, wdrożył system do zarządzania urządzeniami mobilnymi (MDM FancyFon FAMOC) w FM Bank PBP. Rozwiązaniem objęto 700 nowych smartfonów i ponad 300 tabletów. Inwestycja przyniosła liczne korzyści. Najważniejsza to wzrost bezpieczeństwa firmowych danych. Ponadto bank może zdalnie zarządzać urządzeniami, pracownicy zyskali nowoczesny sprzęt, a dział księgowy łatwiejszy sposób rozliczania wydatków związanych z obsługą sprzętu.

Przed zakupem systemu pracownicy banku posługiwali się wieloma modelami telefonów komórkowych i smartfonów, z różnymi systemami operacyjnymi. Problemem był też brak centralnego zarządzania urządzeniami, co generowało dodatkową pracę po stronie działu IT i księgowości. Obecnie, posiadając system MDM, bank może zdalnie przeprowadzać prekonfigurację, instalację czy aktualizację aplikacji. Jedną z funkcji bezpieczeństwa, dostępną w ramach systemu, jest lokalizowanie i czyszczenie sprzętu na wypadek jego kradzieży.

Wdrożenie MDM to tylko początek zmian, jakie zamierza wprowadzić FM Bank PBP SA. Wkrótce rozwiązaniem zostaną objęte także inne urządzenia, m.in. tablety zlokalizowane w oddziałach, które będą służyły do komunikacji z serwisami banku. Trwają też prace nad usprawnieniem procesów komunikacyjnych, dzięki integracji telefonii VoIP z telefonią komórkową.