Intel wraz z 16 wiodącymi dostawcami usług w chmurze z całego świata zainicjował program “Intel Cloud Technology”, który ma pomóc specjalistom IT w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji zakupowych oraz zapewnić najwyższą wydajność usług w chmurze. To pierwsza inicjatywa, dzięki której użytkownicy chmury uzyskają dokładne informacje o technologii wykorzystanej przez dostawcę infrastruktury, zanim zdecydują się na dokonanie zakupu.

Prognozowany przychód z usług chmurowych w modelu infrastructure as a service ma wzrastać o 41 procent w skali roku do roku 2016. Coraz więcej przedsiębiorstw rozważa outsourcing swoich usług IT, dlatego jakość technologii, na której opiera się dana chmura, staje się ważna jak nigdy dotąd. Dostawcy usług w chmurze uczestniczący w nowym programie Intela będą używać oznaczenia “Powered by Intel Cloud Technology”, by podkreślić, że ich urządzenia i usługi oparte na technologii Intela zapewniają najwyższą wydajność i bezpieczeństwo.

Program Intel Cloud Technology opiera się na ogłoszonym we wrześniu porozumieniu o współpracy między Amazon Web Services i firmą Intel, której celem jest rzetelne informowanie klientów o specyfikacji, wydajności, jakości i bezpieczeństwie technologii Intela wykorzystywanej przez Amazon.

Z analiz wynika, że zróżnicowanie urządzeń wchodzących w skład infrastruktury chmury może prowadzić do wahań wydajności pracy na poziomie od 40 do 60 procent4. Dlatego też użytkownicy coraz częściej poszukują bardziej szczegółowych informacji na temat wydajności, możliwości i wad systemów, z których korzystają dostawcy usług w chmurze, aby uzyskać dostęp do usług zoptymalizowanych dla ich potrzeb.

Udział w programie potwierdziły firmy:  Virtustream (USA), Canopy, należąca do ATOS (Wielka Brytania), Cloud4com (Czechy), CloudWatt (Francja), Expedient (USA), KIO Networks (Meksyk), KT (Korea Południowa), Locaweb (Brazylia), NxtGen (Indie), Online.net (Francja), OVH (Francja), Rackspace (USA), Savvis, należąca do CenturyLink (USA), Selectel (Rosja) oraz UOLDIVEO / UOL Host (Brazylia).