W czasach cyfrowej transformacji coraz częściej firmy zastępują powtarzalną i uciążliwą pracę ludzi robotami i automatyzują procesy z wykorzystaniem Sztucznej Inteligencji. Wciąż jednak maszyny nie są w stanie odzwierciedlić Inteligencji Emocjonalnej, którą cechuje się człowiek. To właśnie nasze kompetencje powiązane z Inteligencją Emocjonalną są kluczem do sukcesu przedsiębiorstw. Mało firm jednak zdaje sobie z tego sprawę.

Według Daniela Golemana, który wprowadził do światowej psychologii i podręczników biznesu to pojęcie, „inteligencja emocjonalna obejmuje zdolność rozumienia siebie i własnych emocji, kierowania i kontrolowania ich, zdolność samomotywacji, empatię oraz umiejętności o charakterze społecznym”. Mówiąc prościej, jest to zbiór kompetencji, które pozwalają lepiej rozumieć zachowania innych ludzi oraz nasze własne i odpowiednio reagować, z empatią.

– Jeszcze 20 lat temu kluczem była wiedza w określonej dziedzinie, pogłębiająca się specjalizacja wraz z rozwojem kariery i zdolność do skutecznego funkcjonowania w nadanych ramach. Obecnie mamy do czynienia z większą złożonością globalnej ekonomii i środowiska biznesowego, szybszym tempem wdrażania nowych rozwiązań, zmieniających nasze codzienne „procedury” wykonywania różnych zadań. Dlatego talentem dla organizacji jest obecnie pracownik otwarty na testowanie nowych rozwiązań, szybko chłonący wiedzę i taki, który potrafi płynnie przechodzić między różnymi rolami, harmonijnie współpracując z innymi – mówi Aleksandra Szelest-Tarapata, kierownik działu rekrutacji w Capgemini Polska.

Rola inteligencji emocjonalnej w firmie

Eksperci Capgemini przeprowadzili ankietę wśród 1500 szeregowych pracowników różnych branż oraz 750 dyrektorów dużych firm i przygotowali raport o Inteligencji Emocjonalnej. Aż 74% pracowników wyższego szczebla oraz 58% pozostałych pracowników wierzy, że Inteligencja Emocjonalna staje się niezbędnym zbiorem umiejętności do funkcjonowania w przedsiębiorstwie.

Odpowiednio 61% i 41% wierzy, że stanie się ona jeszcze bardziej istotna w ciągu najbliższych 5 lat. Oczekuje się, że popyt na Inteligencję Emocjonalną wzrośnie średnio sześciokrotnie. W tej chwili największy wzrost zapotrzebowania odnotowywany jest w sektorze usług finansowych. W nadchodzących latach coraz istotniejsze będą takie umiejętności jak samoświadomość, samozarządzanie, świadomość społeczna i zarządzanie relacjami.

Choć popyt na umiejętności związane z Inteligencją Emocjonalną rośnie to proces szkoleniowy i rekrutacyjny nie jest jeszcze do tego odpowiednio dostosowany. Oznacza to, że firmy mimo chęci nie będą wstanie czerpać korzyści jakie oferuje Inteligencja Emocjonalna połączona z mechanizmami Sztucznej Inteligencji. Tylko 17% organizacji przeprowadza treningi związane z Inteligencją Emocjonalną wśród swoich szeregowych pracowników, wśród menadżerów średniego szczebla jest to 32%, a wśród kierownictwa 42%.

Według 83% badanych organizacji, wysoka Inteligencja Emocjonalna będzie warunkiem do odniesienia sukcesu w nadchodzących latach. Kierownictwo firm uważa, że pracownicy muszą rozwijać umiejętności miękkie, aby mogli w odpowiedni sposób nawiązywać i podtrzymywać relacje z klientami i współpracownikami oraz lepiej wykonywać te czynności, których nie można zautomatyzować. Chodzi tu przede wszystkim o empatię, pracę zespołową czy odpowiednie wpływanie na zespół/klienta.

– Brak odpowiednich szkoleń dla wszystkich grup pracowników jest jednym z wyzwań przed jakimi stoją przedsiębiorstwa chcące zyskać przewagę dzięki Inteligencji Emocjonalnej. To odpowiednie rozwijanie tych umiejętności na każdym stanowisku będzie przynosiło efekty w najbliższej przyszłości – mówi Aleksandra Szelest-Tarapata.

Pracownicy obawiają się automatyzacji i sztucznej inteligencji

W ciągu dwóch lat o 10% wzrósł odsetek pracowników, którzy uważają, że ich umiejętności staną się zbędne z powodu coraz częstszego wykorzystania mechanizmów SI i automatyzacji. Odsetek osób, które uważają, że mogą z tego powodu zostać zwolnione w ciągu najbliższych 2-3 lat wzrósł z 30% do 39%. Wśród millenialsów, takie poczucie ma już 50% ankietowanych. To właśnie młodzi ludzie są najbardziej świadomi wpływu automatyzacji i sztucznej inteligencji na funkcjonowanie przedsiębiorstw, a jednocześnie przez brak doświadczenia mogą najszybciej stracić swoje stanowiska.

Aż 60% badanych przedsiębiorstw zauważa realne korzyści z faktu zatrudniania pracowników o wysokiej inteligencji emocjonalnej. Najważniejsze z tych korzyści to zwiększona produktywność, większe zadowolenie pracowników, a także większe udziały w rynku. Według badania Capgemini organizacje, które dokonują trwałych inwestycji w Inteligencje Emocjonalną mają szansę na 2,2-4,4 krotny zwrot z tej inwestycji, jeśli pod uwagę weźmie się wpływ IE na przychody, produktywność i koszty działalności.

Raport Capgemini pokazuje, że w przyszłości obok cyfrowych umiejętności o przewadze konkurencyjnej przedsiębiorstw będzie decydować też odpowiednie wykorzystanie inteligencji emocjonalnej. Dlatego też niezbędne jest podjęcie odpowiednik kroków. Przede wszystkim opracowanie wewnątrz organizacji planu działania w celu stworzenia bardziej inteligentnej emocjonalnie siły roboczej. To także konieczność dostosowania obecnych programów edukacyjnych w firmie tak, aby udoskonalać umiejętności związane z IE. Edukacja powiązana z Inteligencją Emocjonalną powinna być dostępna dla wszystkich pracowników. Warto też doceniać pracowników cechujących się wysoką inteligencją emocjonalną przy promowaniu i nagradzaniu. Należy też wykorzystać zgromadzone w organizacji dane oraz technologie do budowania kultury pracy o wysokiej inteligencji emocjonalnej.

Cały raport w jest do pobrania ze strony Capgemini. Raport został opracowany na podstawie ankiet z kierownictwem i pracownikami dużych przedsiębiorstw z różnych branż z całego świata, a także pogłębionych wywiadów z 15 ekspertami i wykładowcami akademickimi.