Centrum Targowe Ptak Outlet, zakończyło wdrożenie systemu zdalnego pomiaru liczników energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu. To pierwszy obiekt handlowy w regionie, który przy pomocy  systemu AMR szybciej rozlicza najemców i eliminuje błędne odczyty liczników.

Otwarte w połowie października łódzkie Centrum Ptak Outlet, o powierzchni handlowej 33 000 mkw, wykorzystuje w praktyce system klasy AMR (ang. Automatic Meter Reading), autorstwa wrocławskiej firmy Rhino. Jego działanie polega na automatycznym oraz jednoczesnym pobieraniu i przesyłaniu informacji na temat poziomu zużycia energii elektrycznej przez najemców, drogą radiową – GSM/GPRS.

– Zgromadzone w bazie danych systemu informacje o rzeczywistym zużyciu mediów, pomagają zarządcom podejmować bardziej trafne decyzje, dotyczące efektywnego funkcjonowania obiektu handlowego. Dzięki możliwości cyklicznego odczytu danych z liczników i przechowywaniu ich w bazie danych, zarządca otrzymuje na bieżąco pełny obraz zużywanych w budynku mediów – tłumaczy Jakub Hetmaniok, prezes zarządu firmy Rhino.

Wdrożony u połowy ze 150. najemców, system RhinoAMR w wersji bezobsługowej, zapewnia zdalny i automatyczny monitoring poziomu zużycia energii elektrycznej, wody, ciepła i gazu w czasie rzeczywistym. Dane na ten temat system prezentuje w postaci wykresów, tworzy okresowe raport z poziomu zużytych mediów, a w przypadku awarii, informuje odpowiedniego pracownika. Rozwiązanie wyklucza ryzyko błędnych odczytów, co często zdarza się w przypadku ręcznego spisywania liczników. System ułatwia także rozliczanie najemców z kosztów zużytych mediów.