Inter Cars samodzielnie wdrożył system Microsoft Dynamics CRM w celu usprawnienia poszczególnych obszarów działalności oraz udoskonalenia współpracy z klientami

Inter Cars jest największym w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych. Firma notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych oferuje również wyposażenie warsztatowe oraz części do motocykli i tuningu. W chwili obecnej Inter Cars posiada 153 filie na terenie Polski i 106 oddziałów w Europie. Oprócz dystrybucji części zamiennych firma prowadzi także sprzedaż marek motocykli Triumph i Ducati oraz części i akcesoriów do innych marek motocykli. Spółka zrzesza ponad 1000 warsztatów i jest organizatorem targów części zamiennych, narzędzi i wyposażenia warsztatów oraz innych wydarzeń.

Działalność na międzynarodowych rynkach, wielkość firmy oraz różnorodność oferowanych usług przyczyniły się do podjęcia decyzji o wdrożeniu systemu klasy CRM. Rozwiązanie miało m. in. zgromadzić i uporządkować w jednym miejscu dane o klientach pochodzące z różnych działów firmy, umożliwić zarządzanie poziomami dostępu do tych informacji, usprawnić realizację zamówień, zautomatyzować rutynowe czynności wykonywane przez pracowników oraz zwiększyć efektywność pracy handlowców, a tym samym – poprawić obsługę licznej grupy klientów i kontrahentów firmy.

– Naszymi kluczowymi klientami są warsztaty samochodowe. Rozproszone dane, które gromadziliśmy w arkuszach Microsoft Excel, takie jak np. godziny otwarcia serwisu, były niewystarczające. Potrzebowaliśmy rozwiązania, które umożliwiłoby rozszerzenie informacji i ich analizę w celu zwiększenia skuteczności realizowanych działań. Zależało nam na danych dotyczących liczby mechaników, pracowników czy wyposażenia warsztatu. Takie informacje pozwalają na opracowywanie zindywidualizowanych ofert i pomyślną realizację kampanii marketingowych – komentuje Tomasz Jachimkowski, Zastępca Dyrektora Pionu IT, Inter Cars SA.

Co więcej, Inter Cars poszukiwał systemu, który w prosty sposób mógł zostać zintegrowany z istniejącymi już w firmie aplikacjami, takimi jak ERP, Microsoft Exchange, Business Intelligence czy SQL Server. W rezultacie wybór padł na  rozwiązanie Microsoft Dynamics CRM 4.0. Wdrożenie – zakończone sukcesem – samodzielnie przeprowadził zespół programistyczny Inter Cars.

 

Dzięki rozwiązaniu udało się uzyskać założone cele. Jednak po pewnym czasie dynamiczny rozwój firmy sprawił, potrzebowała ona dalszego usprawnienia poszczególnych obszarów działania. Stąd Inter Cars zadecydował o migracji rozwiązania do wyższej wersji – Microsoft Dynamics CRM 2011.

 

– Aktualizacja do wyższej wersji rozwiązania Dynamics CRM zajęła jeden weekend. Upgrade dotyczył zarówno systemu CRM, jak i bazy Microsoft SQL, nowych serwerów oraz relokacji nodów Microsoft SQL Server do dwóch niezależnych kolokacji. Testy rozwiązania zajęły ok. 3-4 tygodni, a kosmetyka powdrożeniowa – tydzień – mówi Piotr Kalinowski, ekspert wdrażający system, Inter Cars SA.

 

Obecnie z platformy korzysta blisko 1000 użytkowników. Wprowadzone moduły umożliwiły usprawnienie obszaru IT, sprzedaży osobowej i ciężarowej, wyposażenia warsztatów

i marketingu. W dziale sprzedaży wdrożono moduł do efektywnego zarządzania pracą przedstawicieli handlowych poprzez planowanie wizyt u klienta i zarządzanie nimi połączone z raportowaniem wyników. Z kolei inne moduły dostępne w systemie pozwalają na wsparcie

i rozliczanie całych zespołów sprzedażowych, opracowanie i koordynację wykonania planów sprzedażowych oraz realizację umów z klientami. Rozwiązanie wspiera również dział wyposażenia warsztatów – wprowadzony do CRM moduł obsługuje serwis posprzedażowy urządzeń warsztatowych, takich jak podnośniki, wyważarki itd. Natomiast dział marketingu

z pomocą Dynamics CRM może zarządzać klientami VIP, przygotowywać i realizować kampanie e-mailowe i telefoniczne, a także tworzyć i prowadzić akcje promocyjne czy spotkania z klientami.

 

– Microsoft Dynamics CRM nie zalicza się do tzw. systemów „pudełkowych”. Dzięki swojej elastyczności pozwala na tworzenie nowych modułów wraz z rozwojem firmy i wzrostem jej potrzeb. Wciąż zwiększamy liczbę naszych placówek i zakres oferowanych usług i produktów. Bez  skalowalnego, zintegrowanego systemu klasy CRM nie byłoby to możliwe – mówi Tomasz Jachimkowski, Zastępca Dyrektora Pionu IT, Inter Cars SA.

 

Dzięki Microsoft Dynamics CRM udało się przede wszystkim zgromadzić i uporządkować dane w jednym miejscu, co pozwala na podejmowanie strategicznych decyzji na podstawie rzetelnych informacji, a także modyfikowanie oferty w taki sposób, aby była ona jeszcze bardziej spersonalizowana i atrakcyjna dla klientów. Ponadto rozwiązanie umożliwiło kontrolę dostępu do informacji w zależności od roli biznesowej pracownika, optymalizację pracy przedstawicieli handlowych na wszystkich etapach – od harmonogramowania po rozliczanie wizyt u klientów, a także udoskonaliło współpracę z innymi oddziałami firmy, przyczyniając się do podniesienia jakości świadczonych usług.