Dzięki wykorzystaniu technologii Internet of Things (IoT) oraz dużych ilości danych i analiz, firmy produkujące żywność mogą osiągnąć oszczędności kapitałowe sięgające nawet do 30%. Przedsiębiorstwa mogą z wyprzedzeniem określić, kiedy dany sprzęt przestanie działać tak jak powinien i zaplanować w odpowiednim czasie jego konserwację.

Producenci żywności i napojów mają za zadanie zapewnić wysoki poziom jakości produktów, ich bezpieczeństwa i zgodności z wymogami, ale także rentowności. Jednocześnie, coraz częściej na rynek dostawcy muszą szybciej dostarczać produkty o szybko zmieniających się właściwościach. Dzięki właściwemu podejściu do cyfryzacji w zarządzaniu wydajnością zakładu można zmniejszyć koszty – między innymi poprzez optymalizację używanych technologii i sprzętu, przy jednoczesnym zapewnieniu wysokiej jakości produkcji i optymalnym zużyciu energii.

Drugim filarem transformacji cyfrowej powinno być wdrażanie praktyk doskonałości w zakresie konserwacji. Służy temu poprawa niezawodności zasobów danego przedsiębiorstwa w celu jego efektywnego wykorzystania i ograniczenia przestojów.

Cyfrowa transformacja polega też na wykorzystaniu inteligentnych urządzeń i czujników do gromadzenia danych o urządzeniach i stosowanych procesach. W branży spożywczej chodzi o to, aby na każdym etapie wprowadzać nowe wydajności, od gospodarstw i produkcji, po łańcuch dostaw i dostawę do detalistów. Korzyści płynące z optymalizacji aktywów obejmują zarówno zwiększenie dostępności urządzeń sprzętu, jak i poprawę efektywności operacyjnej i rentowności.

Integracja IT z OT
Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) pomaga przezwyciężyć kluczowe problemy biznesowe, z którymi borykają się wszyscy pracownicy firmy. A to dzięki nowym technologiom wspierającym znaczną poprawę wydajności produkcji, niezawodności procesów i bezpieczeństwa. Nowe, interoperacyjne rozwiązania mogą być zintegrowane szybciej i łatwiej niż przestarzałe rozwiązania. Ponadto, postęp w zakresie inteligentnej konserwacji i monitorowania umożliwia przedsiębiorstwom wdrażanie inwestycji na przyszłość poprzez wydłużenie okresu eksploatacji urządzeń i np. odroczenia przyszłego CapEx. Lecz może się to zdarzyć tylko wtedy, gdy IT i OT (technologie operacyjne, które najprościej mówiąc odpowiadają za maszyny) współpracują ze sobą. Największe sukcesy w przyszłości odniosą te przedsiębiorstwa spożywcze, które bezproblemowo zintegrują IT i OT, gdzie OT będzie faktycznie prowadzić program IT.

Gromadzenie i analizowanie danych generowanych przez podłączone urządzenia zapewnia widoczność procesów w zakładzie produkcyjnym. Dzięki odpowiedniej strategii i rozwiązaniom w zakresie zarządzania sprzętem, dane te można przekształcić w użyteczne informacje, co przekłada się na skrócenie czasu przestojów, optymalizację kosztów operacyjnych, zmniejszenie liczby błędów ludzkich, poprawę zrównoważonego rozwoju oraz wyższy zwrot z inwestycji kapitałowych (ROCI).

Maksymalizacja czasu sprawności parku maszynowego i poprawa efektywności
Ponieważ produkcja żywności i napojów wymaga ścisłej kontroli kosztów w celu zwiększenia rentowności, każde nieoczekiwane zatrzymanie linii produkcyjnej ma wpływ na przepustowość. Właściwa strategia zarządzania sprzętem zwiększa niezawodność aktywów poprzez wykorzystanie podejścia zorientowanego na niezawodność i nakazowego w celu efektywnego wykorzystania zasobów konserwacyjnych i maksymalizacji czasu sprawności.

Większa wiedza o działaniu urządzeń daje pracownikom lepszy wgląd w przebieg procesu produkcyjnego, co pozwala na bezpieczną produkcję na wyższym poziomie wydajności, przy zoptymalizowanym poziomie zużycia energii. Wydajność operacyjna może zostać zwiększona aż do poziomu zasobów, kiedy daleko idąca cyfryzacja zacznie analizować cykle pracy maszyn co do milisekundy, by identyfikować wszelkie niepożądane przestoje i wyeliminować je.

Cyfrowy nadzór, oprócz przedstawiania zespołom serwisowym właściwych informacji we właściwym czasie, wymusza spójność danych i formatu. Pozwala to znacznie zminimalizować błędy ludzkie, pomagając zlokalizować urządzenia, które mają być serwisowane i prowadzą serwisantów krok po kroku przez całą procedurę konserwacji.

Analiza danych w czasie rzeczywistym jest krytyczna dla procesu optymalizacji
Zarówno planowane, jak i nieplanowane przestoje mają wpływ na wydajność i koszt końcowy produktu. Na przykład, procesy czyszczenia, które są wymagane przez przepisy dotyczące bezpieczeństwa żywności. W tych procesach efektywne wykorzystanie energii, wody, odpadów i środków chemicznych ma bezpośredni wpływ na wydajność produkcji. Tak więc, zbieranie danych w czasie rzeczywistym w celu optymalizacji procesu staje się krytyczne.
Przy wdrożeniu odpowiedniej strategii zarządzania wyposażeniem zakładu, dane mogą pracować dla firmy. Dzięki ich przekształceniu w cenne informacje biznesowe można zmniejszyć całkowity koszt przy jednoczesnej poprawie konserwacji i wydajności sprzętu.
Przyjęcie IoT nie polega na zerwaniu z obecnymi systemami automatyki i zastąpieniu ich nowymi. Możliwości cyfrowej transformacji pojawiają się tam, gdzie obecne systemy są powiązane z systemami planowania, harmonogramowania i zarządzaniem cyklem życia produktu. Wykorzystanie konkretnych narzędzi cyfrowych do doskonałości utrzymania i optymalizacji zasobów, takich jak rzeczywistość rozszerzona, bezpieczne połączenia zasobów i rozwiązań w zakresie wydajności sprzętu, pomaga producentom wzmocnić pozycję ich pracowników i zoptymalizować ich systemy.
Aby pomóc w przeprowadzeniu pełnej integracji Internetu Rzeczy i zapewnić dane w czasie rzeczywistym, platforma EcoStruxure Schneider Electric łączy trzy warstwy innowacji w rozwiązaniach obsługujących IoT – produkty połączone; Edge Computing; oraz aplikacje, analitykę i usługi.
EcoStruxure Schneider Electric for Food & Beverage zapewnia łączność, której potrzebuje branża spożywcza. Pomaga zmaksymalizować efektywność energetyczną i zrównoważony rozwój dzięki inteligentniejszym systemom i podejmowaniu decyzji w czasie rzeczywistym w oparciu o dane. Jednocześnie optymalizuje dostępność zasobów i wydajność dzięki analizie prognostycznej i proaktywnej konserwacji. Rezultat? Inteligentna, wydajna, elastyczna i rentowna eksploatacja, mniej odpadów i mniej przestojów.
W niezwykle szybko zmieniającym się środowisku branży spożywczej, Schneider Electric posiada wiedzę i technologie oraz ekspertów, aby pomóc, producentom żywności w osiągnięciu konwergencji i wykorzystaniu pełnych korzyści z transformacji cyfrowej.