Automatyka, rozwiązania ściśle dostosowane do potrzeb klientów, logistyka jako usługa oraz gospodarczy optymizm – to według trójaspektowego podsumowania roku 2017 najważniejsze trendy, które wywrą wpływ na przyszłość transportu wewnętrznego.
Starając się podsumować miniony rok, dokonaliśmy przeglądu produktów nagrodzonych w najważniejszym konkursie branży intralogistycznej, przeanalizowaliśmy, po jakie rozwiązania sięgano w polskich wdrożeniach oraz sprawdziliśmy, co o sytuacji na rynku mówią prognostyczne wskaźniki gospodarcze dla sektora produkcji.

Miniony i kolejny rok z perspektywy IFOY
Nagrody IFOY 2017 zdominowała kwestia elastycznych rozwiązań automatyzacyjnych – i to nie tylko w kategorii AGV. Nagrodę wózka roku otrzymał pierwszy autonomiczny pojazd do kompletacji poziomej „zapełniający lukę pomiędzy robotyką a intralogistyką” i pozwalający zwiększyć wydajność procesów nawet o 47 proc. W kategorii AGV wyróżniono samobieżną, dopasowaną do regałów platformę pozwalającą przewozić ładunki do 7,5 tony. Doceniono także system zarządzania flotą, lokalizujący na bieżąco wózki i pozwalający optymalizować ich trasy oraz ciągnik z możliwością automatycznego rozładunku i załadunku towarów – bez konieczności fizycznego udziału operatora.

– Co znamienne, we wszystkich kategoriach za najlepsze uznane zostały produkty, które dzięki automatyzacji wybranego aspektu funkcjonowania magazynu pozwalają osiągać większą wydajność procesów lub umożliwiają radzenie sobie z bieżącymi lub antycypowanymi brakami kadrowymi – mówi Paweł Włuka, Dyrektor Marketingu polskiego oddziały STILL, firmy której produkty zdobyły dwie z czterech nagród za 2017 rok. – W naszej ocenie łatwo skalowalne rozwiązania automatyzacyjne to przyszłość optymalizacji w intralogistyce – dodaje.

Z komunikatu wydanego przez kapitałę konkursu w sierpniu wywnioskować można, że przyszłoroczna edycja w jeszcze większym stopniu będzie kładła nacisk na tego typu rozwiązania. Ogłoszono nie tylko zmianę nazwy konkursu – z „Międzynarodowej Nagrody dla Wózka Widłowego Roku” (ang. International Forklift Truck of the Year Award) na „Międzynarodową Nagrodę dla Rozwiązań Intralogistycznych i Wózków Widłowych Roku” (ang. International Intralogistics and Forklift Truck of the Year Award), ale także zaprezentowano nowe kategorie oceny. Wprowadzono dwa zupełnie nowe obszary rywalizacji: „Oprogramowania Intralogistyczne Roku” oraz „Intralogistyczny Robot Roku” i lekko zmodyfikowano pozostałe. Automatyzacja – zarówno w ujęciu software’owym, jak i hardware’owym zyskują na znaczeniu!

Miniony i kolejny rok z perspektywy polskich wdrożeń
Po rekordowym na rynku nieruchomości magazynowych roku 2016, wszystko wskazuje na to, że 2017 był co najmniej równie dobry. Jak wynika z raportu JLL, po trzech kwartałach popyt brutto wynosił 2,35 mln mkw. – więcej niż w analogicznym okresie 2016. Miesiące od czerwca do września stanowiły natomiast najlepszy pod względem podaży kwartał w historii polskiego rynku powierzchni magazynowo-przemysłowych. Wydaje się przy tym, że ryzyko znaczącego wzrostu odsetka pustostanów jest minimalne. – tylko 23 proc. budowanych przestrzeni ma charakter spekulacyjny. Większość jest już wynajęta.

– Budowanie magazynów, centrów dystrybucyjnych i hal przemysłowych w modelu BTS, w którym istnieje możliwość dostosowania infrastruktury do potrzeb przedsiębiorstwa już na wczesnym etapie, sprzyja różnicowaniu zastosowanych rozwiązań intralogistycznych. Trudno w związku z tym mówić, że konkretny produkt były w 2017 roku szczególnie popularny. Sprzedawało się to, co najlepiej odpowiadało na wymagania klientów – mówi Paweł Włuka. – Na większym poziomie ogólności, zauważalny jest wzrost znaczenie TCO i – co za tym idzie – boom na wózki elektryczne oraz najbardziej wydajne pojazdy. Na tej kanwie zrealizowaliśmy w tym roku pierwsze polskie wdrożenie z wykorzystaniem STILL CX 20 iGo neo. Rosnącą popularnością cieszył się także wynajem długoterminowy z usługą Full Service – opowiada Dyrektor Marketingu STILL Polska.

Nastroje w minionym i kolejnym roku
Po spadkach w pierwszej połowie roku, indeks PMI utożsamiany z prognozą sytuacji w sektorze produkcyjnym, w ostatnich miesiącach osiągał wzrosty. W listopadzie jego wartość były najwyższa od dziewięciu miesięcy.

– Wielkość produkcji wzrosła w najszybszym tempie od marca, a liczba nowych zamówień ponownie się zwiększyła. Presje na łańcuchy dostaw były najsilniejsze od niemal siedmiu lat, co odzwierciedlały znaczne opóźnienia w dostawach. Inflacja kosztów produkcji przyspieszyła czwarty miesiąc z rzędu, prowadząc do kolejnej znaczącej podwyżki cen wyrobów przemysłowych – napisano w raporcie obliczającej wskaźnik firmy Markit. Jeśli sytuacja się utrzyma, naturalną koleją rzeczy będzie zwiększenie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach produkcyjnych, logistycznych i transportowych.