Diskus Polska jako jedyny podmiot na rynku świadczy usługi inwentaryzacji infrastruktury w serwerowniach, polegające na identyfikacji i opisaniu wszystkich: szaf rackowych oraz urządzeń w nich zainstalowanych, a także połączeń logicznych oraz połączeń elektrycznych.

Poszczególne połączenia i urządzenia otrzymują etykietę ze ściśle określoną numeracją. Identyfikowane i opisywane jest również rozmieszczenie poszczególnych urządzeń w szafach rackowych.

Zebrane dane mogą być gromadzone w dedykowanym oprogramowaniu. Software ten umożliwia klientowi pełen nadzór nad faktycznym stanem infrastruktury objętej inwentaryzacją, co bezpośrednio przekłada się na łatwość późniejszego planowania i zarządzania każdym jej obszarem ze szczególnym uwzględnieniem nadzorowania wprowadzonych zmian.