Spółka iPOS, twórca pierwszego w Polsce kasoterminala dla małych i średnich sklepów oraz punktów usługowych, uzyskała finansowe oraz kompetencyjne wsparcie ze strony funduszy należących do Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Capital Partners. iPOS pozyskał już doinwestowanie, a całkowite zamknięcie transakcji planowane jest w pierwszym kwartale obecnego roku.

iPOS został założony z inicjatywy menedżerów z doświadczeniem na rynku rozwiązań dla branży handlu detalicznego. Pomysłem na biznes było stworzenie pierwszego w Polsce produktu, który połączy świat fiskalny i płatniczy. Rozwiązaniem opracowanym przez iPOS jest jedyny na polskim rynku kasoterminal. Model iPOS duet bazuje na drukarce fiskalnej, a nie na kasie fiskalnej. Drugim głównym elementem urządzenia jest terminal płatniczy wyposażony w klawiaturę i ekran dotykowy. Całość rozwiązania jest zintegrowana z platformą iPOS web, która pozwala na zdalne zarządzanie urządzeniami, usługami, asortymentem i personelem, a równocześnie w łatwy sposób zapewnia wgląd do bieżących informacji o kluczowych aspektach prowadzonej działalności.

Posiadamy produkt, który podoba się zarówno klientom, jak i dealerom. Dostarczamy rozwiązanie, które pomimo ścisłych regulacji daje użytkownikowi możliwość personalizacji. Nasza mocna oferta wraz ze wsparciem ze strony TFI Capital Partners umożliwi dokonanie na rynku rewolucji, której największymi beneficjentami będą mali przedsiębiorcy” – powiedział Jacek Kucharzewski, współzałożyciel iPOS SA, odpowiedzialny za rozwój produktu.

Zakup dużych systemów o rozbudowanych funkcjonalnościach wiąże się z koniecznością poniesienia przez przedsiębiorców kosztów rzędu kilku tysięcy złotych. Kasoterminal iPOS, oferowany w cenie porównywalnej do średniej klasy fiskalnej tj. 1699 zł netto, łączy w sobie natomiast niewielkie gabaryty z zaawansowanymi funkcjonalnościami i możliwością personalizacji. Dodatkowo jest wygodny i łatwy w obsłudze. Rozwiązanie, które wypełnia obowiązek fiskalnej rejestracji sprzedaży, posiada terminal płatniczy, a jego aplikacja jest na bieżąco aktualizowana o kolejne nowe funkcjonalności.

Większość polskich małych i średnich detalistów korzysta z kas fiskalnych, mających formę zamkniętych i niezintegrowanych urządzeń. Ich oprogramowanie jest ściśle certyfikowane, co oznacza, że właściciele nie mogą w nie ingerować i dostosowywać go do wymagań biznesowych. Mali przedsiębiorcy korzystający z kas fiskalnych rzadko decydują się również na wdrożenie terminali, które funkcjonują wyłącznie w modelu dzierżawnym, co wiąże się z koniecznością ponoszenie oprócz kosztów transakcji również kosztu dzierżawy terminala wynoszącego średnio 50 złotych miesięcznie. O ile koszty transakcji nie stanowią obecnie już dużego problemu, ponieważ są coraz niższe, to dla większości mniejszych punktów detalicznych posiadających kasy fiskalne dodatkowy wydatek wynikający z dzierżawy terminala jest barierą nie do przejścia – ponad 80 proc. polskich detalistów korzystających z kas fiskalnych nie posiada urządzeń do obsługi płatności bezgotówkowych. Na ok. 1,2 mln kas fiskalnych wykorzystywanych przez detalistów przypada zaledwie ok. 200 tys. terminali płatniczych. W naszym rozwiązaniu terminal stanowi integralną część rozwiązania – jest on własnością przedsiębiorcy. Brak potrzeby dzierżawy terminala oznacza w 5-letnim okresie funkcjonowania stanowiska kasowego 2 – 3 tys. zł oszczędności” – powiedział Michał Pawłowski, współzałożyciel iPOS SA, odpowiedzialny za sprzedaż.

Zbliża się obowiązek stosowania tzw. kas on-line i jednocześnie urządzeń umożliwiających akceptację płatności elektronicznych. Przedsiębiorcy wykorzystujący kasoterminale iPOS będą mogli w łatwy sposób dostosować się do zachodzących zmian – w ich wypadku wystarczy jedynie wymiana drukarki fiskalnej, ponieważ system webowy i aplikacja nie są certyfikowane. Oznacza to, że w momencie wejścia zmian w regulacjach, będą oni już dysponowali danymi analitycznymi ze swoich sklepów i będą mogli w łatwy sposób kontynuować pracę, dostosowując tylko jeden z elementów urządzenia do nowych warunków.

iPOS poszerza zakres oferowanych usług i funkcjonalności, zmierzając do zbudowania systemu pozwalającego małym sklepom konkurować z dużymi organizacjami i sieciami handlowymi.