Firma HEUTHES jeszcze w 2018 r. udostępniła swoim klientom do testowania system ISOF-ERP ściśle zintegrowany z technologią blockchain.

Nowa rozwiązanie zostanie udostępnione w postaci HEUTHES Blockchain Security Module. Udostępnienie licencji klientom będzie następowało poprzez włączenie opcji systemowej w ISOF-ERP i wygenerowanie pierwszego wpisu z użyciem kwalifikowanego podpisu cyfrowego za pomocą kolejnej technologii HEUTHES pod nazwą Bifilar Client-Web-Server.

HEUTHES używał technologii Blockchain od lat 90-tych XX wieku stosując ją do porównywania danych przy przenoszeniu starych systemów bankowych do swoich nowych rozwiązań. Od początku XXI wieku w systemie ISOF-ERP znajduje się funkcja do porównywania zawartości systemu ERP, z kopią bezpieczeństwa w ośrodku zapasowym lub na nośniku trwałym, oparta o mechanizmy łańcuchów blokowych i kolejną technologię HEUTHES pod nazwą R2O.

W nowej wersji 19.0.4 systemu ISOF-ERP, która ukaże się w styczniu 2019 r., a którą firma już zamieściła na serwerach wersji demonstracyjnych, technologia Blockchain jest zarówno w samym jądrze systemu ERP, jak i w poszczególnych modułach. Dzięki temu w systemie ISOF-DMS, a także MC-DMS możliwe jest dodawanie do łańcucha dowolnych dokumentów elektronicznych celem zabezpieczenia, a także potwierdzenia autentyczności i oryginalności pochodzenia. W przypadku plików PDF można zabezpieczać dokument zarówno pieczęcią cyfrową, podpisem cyfrowym, jak i technologią blockchain z opcjonalnym dodaniem na końcu, dodatkowej strony z informacjami o Blockchain i kodami QR do aplikacji na telefony komórkowe i linkami do CRM Serwisowego i CRM Dokumentowego gdzie można zweryfikować posiadaczy dokumentu.

Dokumenty wysłane do kontrahentów użytkowników systemów HEUTHES mogą być weryfikowane w internetowych portalach B2B HEUTHES: Dokumentowym, Zamówieniowym i Serwisowym.

Jak już wcześniej pisaliśmy unikalną cechą rozwiązania HEUTHES jest mechanizm tzw. „szekli” (ang. shackle), która łączy główny łańcuch blokowy z łańcuchami podrzędnymi lub innymi łańcuchami zewnętrznymi oraz mechanizm tzw. „kolii” (ang. necklace) pozwalający na reakcję na błędy w ogniwach łańcucha (np. błąd operatora w zabezpieczonym pliku).

HEUTHES po wdrożeniu mechanizmu Blockchain w systemach ISOF-ERP i MC-DMS w 2019 roku, planuje wdrożenie analogicznych mechanizmów w swoich systemach bankowych MULTICENTAUR PAYMENT HUB i GRYFCARD.