Customer is a Boss. Cel to zidentyfikować i właściwie komunikować się z każdym pojedynczym klientem. Utopia, do której sieć handlowa musi nieustannie zmierzać.

Wykorzystanie potencjału nowatorskich rozwiązań, harmonijna współpraca działów IT, marketingu i sprzedaży we wszystkich kanałach dystrybucji – to tematy sesji rozpoczynającej drugi dzień Retail Connect 2015.

Konferencja i towarzysząca jej wystawa firm odbędą się w dniach 17 – 18 czerwca w hotelu Soundgarden w Warszawie.

Więcej informacji, szczegółowy program oraz rejestracja udziału dostępne są na stronie www.retailconnect.pl.