Pandemia przyśpieszyła, a w Polsce notuje się kolejne dzienne rekordy liczby zakażonych. Rząd zmniejszył zatem dozwolone limity osób w sklepach, kościołach i innych miejscach publicznych.

Jednym z przykładów często zatłoczonych miejsc publicznych może być lotnisko lub dworzec kolejowy. Nietrudno wyobrazić sobie sytuację, kiedy na lotnisku ląduje duży samolot i wysiada z niego często ponad 200 pasażerów. Wielu z nich swoje pierwsze kroki w terminalu lotniczym kieruje prosto do toalety wybierając oczywiście najbliższą. Nie jest możliwe, aby przy każdej toalecie na lotnisku postawić pracownika pilnującego limitów osób. Dlatego pomocny jest tutaj system Smart Occupancy. Na podstawie obrazu z kamer zlicza on liczbę osób wewnątrz i w przypadku przekroczenia limitu wyświetla na ekranie umieszczonym przed wejściem stosowną informację zakazującą wstępu. Dodatkowo, odpowiednio skonfigurowany system pokazuje kierunki i odległości do najbliższych wolnych toalet. W ten sposób potok pasażerów rozdziela się i nie dochodzi do sytuacji, że wszyscy podróżni oczekują na swoją kolej pod najbliższą toaletą. System jest także przydatny dla służb zarządzających lotniskiem czy dworcem. W czasie rzeczywistym widzą one, gdzie koncentrują się pasażerowie. Pozwala to tak zaplanować pracę serwisu sprzątającego, aby nie wyłączać z działania tych miejsc, w których aktualnie gromadzi się najwięcej osób.

System automatyzuje cały proces i jednocześnie wysyła proste i czytelne komunikaty do klientów i podróżnych. Jak ważna jest rola takiego systemu w ograniczaniu pandemii na całym świecie dostrzegła podległa ONZ Światowa Organizacja Turystki (United Nations World Tourism Organization – UNWTO) przyznając rozwiązaniu Smart Occupancy – jako jedynemu na świecie – nagrodę „Healing For People”, co można przetłumaczyć jako „rozwiązanie dbające o zdrowie”.

– Dbałość o zachowanie dystansu społecznego to nasza wspólna sprawa. Klienci sklepów czy podróżni są świadomi ograniczeń i się nim poddają, o ile mają wiedzę, że mogą coś zrobić nie tak. Jasna i czytelna informacja o osiągnięciu limitu osób jest kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. System jest oczywiście elastyczny i można go łatwo skonfigurować do obsługi ruchu w hali odpraw czy stanowisk kasowych na dworcach kolejowych i autobusowych. Podróżni nie muszą przecież wiedzieć, że kilkanaście metrów dalej jest kolejna, pusta kasa albo wolne stanowisko odpraw – komentuje Ewa Pytkowska, dyrektor ds. sprzedaży w Checkpoint Systems Polska.

Identyczny system dba o liczbę osób odwiedzających sklepy. Jest on szczególnie przydatny w placówkach posiadających kilka wejść i wyjść. Elektroniczne oko kamery umieszcza się przy każdym z nich, a system automatycznie agreguje dane ze wszystkich źródeł. Duże ekrany wyświetlają czytelne komunikaty tekstowe i wizualne, dzięki czemu klienci wiedzą, czy mogą bezpiecznie wejść na teren sklepu. Podobnie system da się wykorzystać np. w muzeach. Za jego pomocą można w bezpieczny sposób tak kierować zwiedzających, aby nie gromadzili się w najpopularniejszych miejscach. Jaki jest to ważny aspekt mogły świadczyć ogromne kolejki zwiedzających, którzy czekali na wejście do Muzeum Narodowego w Warszawie.

– Elastyczność rozwiązania Smart Occupancy jest bardzo duża. Można go używać w bardzo wielu scenariuszach i tylko tak naprawdę od potrzeb konkretnej placówki, dworca czy lotniska zależy, jak zostanie on skonfigurowany. Oprócz wspomnianych wcześniej zalet, system generuje wiele przydatnych danych dla kierownictwa. Pozwalają one np. precyzyjnie planować obsadę personelu w oparciu o dzienne, tygodnie czy miesięczne potoki klientów i pasażerów – dodaje Ewa Pytkowska.

Prostota instalacji i obsługi Smart Occupancy sprawia, że można go w prosty sposób zainstalować w punktach usługowych, szatniach a nawet w obiektach sakralnych. Obiekty sprawowania kultu religijnego nie posiadają rzeszy pracowników, których można skierować do pilnowania liczby wiernych. Automatyczny, prosty i dokumentujący historię przepływów sposób, wydaje się być tutaj najlepszym rozwiązaniem. Im bardziej skrupulatnie będziemy przestrzegać obostrzeń i dystansu społecznego, tym bezpieczniejsi wszyscy będziemy.