Zalew niechcianych wiadomości to najlepsza droga do zniechęcania a nawet utraty lojalnych klientów. Wyniki badań przeprowadzonych na zlecenie Ricoh przez Coleman Parkes Research pokazują, że aż 18% klientów pod wpływem zbyt uporczywej komunikacji ze strony firmy postanowiło zmienić dostawcę usług, 69% zrezygnowało z otrzymywania jakichkolwiek wiadomości od tego nadawcy a jeden na dziesięciu złożył skargę do odpowiedniego organu.

Dwie trzecie konsumentów przyznaje, że ich lojalność w stosunku do marek, które komunikują się w taki sposób jest mniejsza. 63% twierdzi, że przeznaczy mniej środków na zakup produktów takiego producenta a 57% zamierza przestać korzystać z jego usług.

Zbyt duża liczba wiadomości sprawia, że te o ważne zarówno z perspektywy klienta jak i dostawcy usługi stają się mało widoczne. 25% klientów przyznaje, że ze względu na zbyt dużą liczbę korespondencji, zdarza się im przeoczyć powiadomienia dotyczące płatności, 39% informacje dotyczące nowych, interesujących dla nich ofert. 14% w konsekwencji przekroczenia terminu płatności zostało odciętych od danej usługi.

Dobrze dopasowania komunikacja jest na tyle istotna dla klientów, że 27% spośród nich jest skłonna przekazać dane dotyczące nawyków związanych z korzystaniem z Internetu, 39% status cywilny, 18% dane dotyczące widełek płacowych, 62% wiek, a 10% informacje dotyczące zdrowia. Jedynie 20% wskazało, że podałoby żadnej z tych informacji.