Jeden sklep uczestniczy średnio w 1-2 programach motywacyjnych, ale większość z nich (ok. 2/3) chciałaby brać udział w większej ich ilości. To pierwsze z wyników płynących z ogólnopolskiego badania uczestników programów lojalnościowych B2B – LOYALTY insight.

Ilość programów, w których bierze udział sklep zależy od jego wielkości, a wśród najbardziej aktywnych kategorii produktowych w tym obszarze wymieniane są: piwo, wyroby tytoniowe oraz napoje i soki.

Badanie LOYALTY insight realizowane było od listopada 2012 roku do marca br. Składało się z badań jakościowych (FGI oraz IDI) oraz ogólnopolskiego badania ilościowego (CAPI), które odbyło się na próbie 925 osób. Uczestnikami badania byli właściciele, osoby zarządzające oraz sprzedawcy małych, dużych i średnich sklepów niezrzeszonego handlu tradycyjnego FMCG. Badanie realizowała firma TNS Polska. Autorem koncepcji badania jest firma \DATA SOLUTIONS.

Pierwsze w Polsce badanie LOYALTY insight odbywać się będzie cyklicznie.