Choć ze statystyk wynika, że Polacy wciąż używają bankowości mobilnej przede wszystkim do sprawdzania stanu konta, przeglądania historii transakcji i zlecania przelewów, to aplikacje krajowych banków dają im obecnie dostęp do wielu innych funkcji. Jak pokazuje tabela funkcjonalności zawarta w raporcie “Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019”, standardem stała się już możliwość dokonywania przy pomocy bankowych aplikacji takich operacji jak: zakładanie lokat bankowych, składanie wniosków o pożyczkę czy doładowywanie telefonu. Coraz powszechniejsze stają się również funkcje umożliwiające dokonywanie płatności w sklepach oraz wypłacanie pieniędzy z bankomatów.

Rosnąca funkcjonalność bankowości mobilnej w coraz większym stopniu umożliwia pełne zarządzanie swoimi finansami osobistymi wyłącznie przy pomocy telefonu komórkowego. Nie może zatem dziwić, że już ponad 12 milionów Polaków jest aktywnymi użytkownikami bankowości mobilnej. W czołowej trójce banków pod względem liczby “mobilnych” klientów znajdują się: PKO Bank Polski, mBank oraz ING. Aplikacje pierwszych dwóch z wymienionych banków są również najlepiej oceniane przez klientów – zarówno w sklepie Google Play, jak i Apple App Store.
40 proc. użytkowników “mobile-only”

Raport Cashless.pl stworzony przy wsparciu Neontri pokazuje, że dynamiczny wzrost funkcjonalności i popularności aplikacji mobilnych skutkuje rezygnacją klientów z innych kanałów kontaktu z bankami. Liczba tzw. użytkowników “mobile only”, zarządzających swoimi finansami wyłącznie przy pomocy aplikacji mobilnych, bez wizyt w oddziałach czy choćby bankowości internetowej, wynosi już 4,9 miliona. To około 40 proc. wszystkich klientów indywidualnych korzystających z bankowości mobilnej w Polsce. Uwagę zwraca również dynamika przyrostu segmentu klientów “mobile-only”. Między 3. kwartałem 2018 roku a 2. kwartałem 2019 roku ich liczba wzrosła aż o ponad 50 proc.

Dynamiczny rozwój rynku płatności mobilnych
Rosnącą popularność kanału mobilnego w sektorze bankowym pokazują również zawarte w 2. części raportu dane dotyczące liczby użytkowników płatności Blik. Z danych udostępnionych Cashless.pl przez 8 spośród 12 banków oferujących Blika wynika, że na koniec czerwca 2019 roku liczba aktywnych użytkowników tego systemu płatności przekroczyła 3,5 miliona. Oznacza to wzrost w stosunku do 1. kwartału bieżącego roku aż o 240 tys. osób.

Według zawartych w raporcie Cashless.pl i Neontri danych, bardzo dynamicznie na polskim rynku zwiększa się popularność zbliżeniowych płatności mobilnych dokonywanych przy pomocy takich rozwiązań jak Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay czy Fitbit Pay. W 2. kwartale tego roku Polacy zapłacili zbliżeniowo telefonem już ponad 38,5 miliona razy. To wzrost aż o ponad 50 proc. w stosunku do 1. kwartału tego roku.

Polska bankowość mobilna konkurencyjna na skalę międzynarodową
Cytowani w raporcie “Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019” eksperci nie mają wątpliwości, że w obszarze mobilnych usług finansowych Polska jest w światowej czołówce. Dotyczy to zarówno poziomu zaawansowania technologicznego udostępnianych rozwiązań, ich popularności wśród klientów, jak i rozwoju infrastruktury.
Przywoływane w raporcie dane pokazują między innymi wysoką aktywność polskich klientów “mobilnych” w porównaniu z ich amerykańskimi odpowiednikami. Udział klientów logujących się do swojej bankowej aplikacji mobilnej co najmniej kilka razy w tygodniu wynosi w Polsce aż 67 proc. podczas gdy w USA zaledwie 47 proc.

– Choć́ Stany Zjednoczone są̨ niewątpliwie światowym liderem innowacyjności, to jest jeden obszar, w którym pod względem zaawansowania technologicznego Polska góruje nad Ameryką. Chodzi o nowoczesne rozwiązania finansowe, a w szczególności bankowość́ mobilną. Aplikacje rozwijane w Polsce w większości wypadków wyprzedzają̨ pod względem funkcjonalności i warstwy technologicznej przynajmniej o kilka lat te oferowane przez amerykańskie banki – komentuje w raporcie “Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019” Maciej Stępień, CEO i współzałożyciel Neontri.

Przewaga Polski nad Ameryką jest bardzo wyraźna również jeśli weźmie się pod uwagę aktywnych użytkowników Google Pay i Apple Pay. W Polsce udział korzystających z tej formy płatności przynajmniej kilka razy w tygodniu wynosi prawie 70 proc., a w USA zaledwie 22 proc. Czynnikiem sprzyjającym tak dużej przewadze naszego rynku nad amerykańskim jest stopień nasycenia sieci akceptacji terminalami zbliżeniowymi. W Polsce już wszystkie POS-y są gotowe na przyjmowanie bezstykowych płatności mobilnych. W USA udział terminali zbliżeniowych w rynku wynosi natomiast dopiero 70 proc.

Raport “Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019”
Raport “Bankowość Mobilna i Płatności Mobilne w Polsce 2019” został przygotowany przez Cashless.pl przy merytorycznym wsparciu firmy Neontri. Raport stanowi kompendium wiedzy o obecnym stanie zaawansowania polskiego rynku mobilnych usług finansowych. Oprócz aktualnych danych i wskaźników dotyczących obszaru bankowości mobilnej i płatności mobilnych zarysowuje również trendy na przyszłość w tym zakresie.

zdjęcie: alebank.pl